8 juni 2015 in Actueel

Broodroof door Justitie bij vergoeding 591a sv. en vervolgens art 90 lid 3 sv.

Amici,

Na een vrijspraak verzoeken wij natuurlijk voor onze cliënten schadevergoeding en in geval van betalende cliënten om betaling door de staat van de kosten van de raadsman en overige kosten.

Wij hebben nu reeds een aantal malen achter het net gevist en zoeken hulp bij onze vakbroeders. Client wordt vrijgesproken, betalend basis, dus vergoeding 591a sv., maar OvJ/OM wil eigenlijk onze vergoeding afpakken via artikel 90 lid 3 Sv. en dient dan een vordering in. Bij toewijzing van het verzoek 591a, gaat het geld dat direct bedoeld is voor onze factuur, dan naar het potje van Justitie.

In sommige gevallen hebben cliënten deze nog niet (volledig) betaald en zijn het dus debiteuren. Resultaat is dat de advocaat naar zijn honorarium kan fluiten wanneer de cliënt uiteindelijk niet betaald. De HR heeft ooit voor rechtsbijstandverzekering gunstig gesproken, zijn er voorbeelden uit de praktijk van NVSA-genoten die kunnen helpen?

Verder onderzoeken wij nog wat er gebeurt bij een vrijspraak bij een toevoegingszaak. Legt de RVR dan ook een claim neer bij Justitie? Zou eigenlijk wel moeten, lijkt me en kan de OvJ dan ook middels 90 lid 3 openstaande boetes e.d. verrekenen zonder toestemming?

met vriendelijke groet en in afwachting,

Wouter Hendrickx