3 maart 2016 in Actueel

Brief van minister V&J n.a.v. het mislukte overleg met de NVSA en NVJSA.

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 1 maart 2016

Onderwerp: Geldende regels raadsman bij politieverhoor per 1 maart

In mijn brief van 11 februari jl.1 heb ik u geïnformeerd over de — na consultatie van alle betrokken partijen (OM, politie, KMar, Bijzondere Opsporingsdiensten, NOvA en Raad voor Rechtsbijstand)- genomen maatregelen om het recht van verdachten op bijstand van een raadsman tijdens hun verhoor door de politie (of een andere opsporingsinstantie) al per 1 maart 2016 in de praktijk te kunnen effectueren. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 22 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3608.