30 oktober 2013 in Actueel

Bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand in strafzaken

Geachte leden,
 
Morgen zullen de voorgenomen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand worden besproken door de vaste commissie van de Tweede Kamer.
Bijgaand treft u ter informatie aan een opiniestuk dat  namens de NVSA, de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken en de NVJSA is opgesteld.
Dit stuk is tevens aan de commissie toegezonden. Op 14 november a.s. zullen de voorgenomen bezuinigingen plenair in de kamer worden behandeld.
Deze zitting is openbaar.

Vriendelijke groet,

Bart Nooitgedagt
Voorzitter NVSA

Bijlage: Opinie bezuinigingen (pdf)