14 september 2013 in Actueel

Bezuinigingen gefinancierde rechtshulp

Geachte leden,

De voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van de staatssecretaris op het gebied van de gefinancierde rechtsbijstand zijn het bestuur van de NVSA uiteraard niet ontgaan en wij zijn thans bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden tot verzet tegen deze maatregelen zowel via de politiek, media als gerechtelijke procedures.

Wij richten ons daarbij uitsluitend op de gevolgen van die voornemens voor de strafrechtpraktijk. De relevante maatregelen zijn hieronder op een rijtje gezet.

Mede naar aanleiding van de vele verzoeken van uw kant om de krachten te bundelen zijn wij inmiddels in overleg met de NVJSA, de NOVA en een deskundige op het gebied van het bestuursrecht.

Voorts wijzen wij graag op oproep van John Crepin in bijgaande email.

Tot slot wijzen wij op de opiniestukken van Nancy Dekens, Robert Malewicz en Julliet Echteld in het advocatenblad (www.advocatenblad.nl, Nancy Dekens, “Crisis aanstaande voor de rechtstaat? “, Robert Malewicz, “Voorkom genadeklap”, Juliet Echteld, “In oktober hebben wel heel Nederland”.)

Wij houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Bart Nooitgedagt (voorzitter)
Geertjan van Oosten (secretaris)


De voorgenomen maatregelen:

Bij brief van 12 juli 2013[1], gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, kondigde de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie zijn beleidsvoornemens aan met betrekking tot de vernieuwing van het stelsel van rechtsbijstand.