16 februari 2012 in Actueel

ALV en discussiemiddag 20 april 2012

Geachte leden van de NVSA,

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag op 20 april a.s. in de Kannunikenzaal van de Faculty club Helios in Utrecht.

De ALV start om 13:00 uur.

 1. Opening
 2. Agenda
 3. Notulen ALV 25 november 2011
 4. Mededelingen bestuur
 5. Financieel verslag 2011 – Begroting 2012
 6. Financiele vergoeding bestuursleden
 7. Bestuurssamenstelling
  Aftredend en herkiesbaar G.J.P.M. Mooren en Mw P.T.C. van Kampen
  Eventuele tegenkandidaten, voorzien van tenminste 10 handtekeningen, worden verzocht zich uiterlijk voor 12 april 2012 schriftelijk of per email aan te melden bij de secretaris.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het thema van deze middag is: De documentaire “Tony” over het onderzoeksproces van het Pieter Baan Centrum.

Vorige zomer volgde documentairemaakster Ditteke Mensink zeven weken lang verdachte Tony bij het Pieter Baan Centrum.

Alle gesprekken die Tony met de onderzoekers van het Pieter Baan Centrum voerde, legde zij vast. Het gehele proces van een klinische rapportage Pro justitia wordt zo in beeld gebracht. De film beleefde vrijdag 23 september 2011 zijn premià¨re op het Nederlands Filmfestival en leverde al veel enthousiaste en positieve reacties op. De film is reeds in een verkorte versie te zien geweest bij het programma Holland Doc van de HUMAN.

Aansluitend is ook nog de mogelijkheid om vragen te stellen aan de relaties van het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en psychologie) en de deskundigen uit de film.

14.00 — 15.45 uur Documentaire Tony
15.46 — 16.00 uur pauze
16.00 — 17.30 uur Discussie o.l.v. Rosan Boersma

Na afloop van de film/discussiemiddag bent u welkom op de borrel. De entree voor zalen Helios is op Achter de Dom 7a; u drukt op de bel en binnen enkele seconden kunt u de deur open duwen. Binnen leidt de trap rechtstreeks naar de zalen.

Aanmelden geschiedt via: info@nvsa.nl of per fax via 020 6060681. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor het bijwonen van de discussiemiddag zijn 3 opleidingspunten toegekend.

Met vriendelijke groet,

Geertjan van Oosten
Secretaris NVSA