19 september 2016 in Actueel

Algemene Ledenvergadering en themamiddag op 21 october a.s in de Maastricht University

Geachte leden van de NVSA,

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en themamiddag op vrijdag 21 oktober a.s. op een bijzondere locatie namelijk Theater La Bonbonniere , Achter de Comedie 1 6211 GZ Maastricht gevolgd door een themamiddag en het afscheidscollege van Jan Boksem in de aula van de universiteit aan  Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.

De ALV start om 12:30 uur.

1. Opening door de voorzitter
2. Agenda
3. Notulen ALV 26 april 2016 (volgt)
4. Mededelingen bestuur(o.a. het kort geding tegen de Staat, 900 punten problematiek, beëindiging automatisch abonnement Nieuwsbrief Strafrecht, toelichting gezamenlijke commissie NVSA en NVJSA, Commissie Loorbach (gedragsregels), NVSA congres, Train the Trainer-programma)
5. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de NVSA heeft het bestuurslid J.W. (Jeroen) Soeteman gevraagd en bereid gevonden om per 21 oktober 2016 de nieuwe voorzitter van de NVSA te worden. Hij volgt per die datum Geertjan van Oosten en Petra van Kampen op, die na het terugtreden van de vorige voorzitter Bart Nooitgedagt als interim-voorzitters zijn opgetreden. Zij blijven beiden wel lid van het bestuur, waarbij Geertjan van Oosten zijn werkzaamheden als secretaris zal continueren.

Het bestuurslid R.J. (Rob) Baumgardt heeft te kennen gegeven per 21 oktober 2016 als bestuurslid van de NVSA te willen terugtreden. Het bestuur draagt, conform artikel 11.2 van de statuten, mr. M.R.M. (Maartje) Schaap voor als nieuw bestuurslid van de NVSA. Zij is als strafrechtadvocaat werkzaam bij De Haan Advocaten en Notarissen in Groningen.  Eventuele tegenkandidaten (voorzien van steunbetuigingen van tenminste 10 leden) worden verzocht zich uiterlijk voor 13 oktober 2016 schriftelijk of per email aan te melden bij de secretaris (info@nvsa.nl).

6. Rondvraag
7. Sluiting

Aansluitend volgt “ vanaf 13.30 uur “ de themamiddag. Het thema van deze middag is:

Recht op rechtsbijstand met als afsluiting (om 16.00 uur) het afscheidscollege van Prof. Mr. Dr. J. Boksem getiteld “Goede raad is duur!”

 

Jan Boksem is 10 jaar bijzonder hoogleraar verdediging in strafzaken geweest aan de Maastricht University, welke leerstoel is ingesteld door de NVSA. Hij wordt na deze lange periode opgevolgd door ons lid Dian Brouwer.  We zullen deze bijeenkomst uiteraard tevens benutten om op passende wijze afscheid te nemen van Jan Boksem als ‘onze’ zeer gewaardeerde hoogleraar.

12.30 – 13.30 uur ALV

13.30 – 15.30 uur thema/discussiemiddag, in theater La Bonbonniere.Sprekers zijn:

13.30 – 14.30 uur Mr. Eric Steller, bestuurslid van de NVJSA en voormalig voorzitter van Actiecomité van strafrechtadvocaten  over de ontwikkelingen  binnen het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand en de daarop toeziende politieke besluitvorming.

14.30 – 15.30 uur Professor mr Joep Simmelink (advocaat-generaal) en bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie en bijzonder hoogleraar Strafrecht en Criminologie over de effecten van de uitbreiding van de rechtsbijstand in het vooronderzoek voor het bewijsrecht.

15.30 – 16.00 uur pauze/verplaatsen naar Aula aan de Minderbroedersberg 4-6.

16.00 – 17.00 uur afscheidscollege Jan Boksem

Na afloop van de themamiddag bent u uiteraard weer van harte welkom op de borrel/receptie. 

Aanmelden geschiedt via: info@nvsa.nl.  Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aan het bijwonen van de themamiddagmiddag worden 3 opleidingspunten toegekend.

 

Met vriendelijke groet,
Geertjan van Oosten
Secretaris NVSA