12 maart 2016 in Actueel

Algemene Ledenvergadering en themamiddag op 12 april a.s in Hotel Van der Valk te Breukelen

Geachte leden van de NVSA,

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en themamiddag op 12 april a.s.

in Hotel Van der Valk te Breukelen

De ALV start om 13:00 uur.

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening

2. Agenda    

3. Notulen ALV 10 november 2015

4. Mededelingen bestuur.

5. Financieel verslag 2015 en begroting 2016

5. Bestuursverkiezing 

    Aftredend en niet herkiesbaar Bart Nooitgedagt. 

    Het bestuur stelt voor Thijs Kelder, Jeroen Soeteman en Marnix van der Werfte benoemen als nieuwe bestuursleden.

    Eventuele tegenkandidaten, voorzien van tenminste 10 handtekeningen, worden verzocht zich uiterlijk voor 3 april 2016 schriftelijk of per email aan te     melden bij de secretaris

6. Rondvraag

7. Sluiting

Het thema van deze middag wordt later bekend gemaakt.

14.00 – 14.45 uur  eerste deel lezing

14.45 – 15.00 uur pauze.

15.00 – 15.30 tweede deel lezing

15.30 – 16.15 discussie

16.15 – 16.30 Pauze 

16.30 – 17.30 uur Discussie

Na afloop van de themamiddag bent u uiteraard weer van harte welkom op de borrel.  

Aanmelden geschiedt via: info@nvsa.nl“>info@nvsa.nl   Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aan het bijwonen van de discussiemiddag worden 3 opleidingspunten toegekend.

                       

Met vriendelijke groet,

Geertjan van Oosten

Secretaris NVSA