10 november 2015 in Actueel

Algemene Ledenvergadering en themamiddag op 10 november 2015

Geachte leden van de NVSA, 

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en themamiddag op 10 november a.s. in Hotel Van der Valk te Breukelen

De ALV start om 13:00 uur.

 1. Opening
 2. Agenda    
 3. Notulen ALV 13 mei 2015
 4. Mededelingen bestuur
 5. Bestuursverkiezing
  aftredend en herkiesbaar  Mr. E.A.M. Mannheims.
  Eventuele tegenkandidaten,  voorzien van tenminste 10 handtekeningen, worden verzocht zich uiterlijk voor 1 november 2015 schriftelijk of per email aan te melden bij de secretaris.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting