13 maart 2013 in Actueel

Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag op 3 april 2013 in Hotel Van der Valk te Breukelen

Geachte leden van de NVSA, 

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag op 3 april  a.s. in Hotel Van der Valk te Breukelen. De ALV start om 13:00 uur.

  1. Opening
  2. Agenda    
  3. Notulen ALV 26 september 2012
  4. Mededelingen bestuur.
  5. Financieel verslag 2012 en begroting 2013
  6. Rondvraag
  7. Sluiting