20 augustus 2012 in Actueel

Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag op 26 september 2012

Geachte leden van de NVSA, 

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag op 26 september a.s. in de Kannunikenzaal van de Faculty club Helios in Utrecht. 

De ALV start om 13:00 uur. 

 1. Opening
 2. Agenda    
 3. Notulen ALV 20 april 2012
 4. Mededelingen bestuur
 5. Bestuurssamenstelling
  Aftredend en herkiesbaar Mr. E.A.M.. Mannheims  en Prof.mr.T.B.B.M. Spronken (adv.bestuurslid)
  Eventuele tegenkandidaten,  voorzien van tenminste 10 handtekeningen, worden verzocht zich uiterlijk  voor 12 september 2012 schriftelijk of per email aan te melden bij de secretaris.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting 

Het thema van deze middag is: Het deskundigenregister, een gesloten bolwerk?

Ter discussie staat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de registerdeskundige, nu kritische deskundigen lijken te worden geweigerd. 

Sprekers zijn Mr.J.A. Coster van Voorhout en Mr.C.F. Korvinus 

14.00 — 14.45 uur spreker 1
14.45 — 15.00 uur pauze.
15.00 — 15.45 uur spreker 2
15.45 — 16.00 uur pauze
16.00 — 17.30 uur Discussie o.l.v. Mr. B.T. Nooitgedagt

Na afloop van de discussiemiddag bent u welkom op de borrel. De entree voor zalen Helios is op Achter de Dom 7a; u drukt op de bel en binnen enkele seconden kunt u de deur open duwen.

Binnen leidt de trap rechtstreeks naar de zalen. 

Aanmelden geschiedt via: info@nvsa.nl of per fax via 020 6060681. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aan het bijwonen van de discussiemiddag kunnen 3 opleidingspunten worden toegekend.

Met vriendelijke groet,
Geertjan van Oosten
Secretaris NVSA