21 november 2013 in Actueel

Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag op 19 december 2013

Geachte leden van de NVSA, 

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag op 19 december a.s. in Hotel Van der Valk te Breukelen.

De ALV start om 13:00 uur.

  1. Opening
  2. Agenda    
  3. Notulen ALV 03 april 2012
  4. Evaluatie staking 11 november 2013
  5. Vergoedingen gefinancierde rechtsbijstand
  6. Mededelingen bestuur.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting