21 oktober 2011 in Actueel

Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag 25 november 2011

Geachte leden van de NVSA,
De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en discussiemiddag op 25 november 2011 in Trianon Zalencentrum Oudegracht 252, 3511 NV te Utrecht. Een routebeschrijving is te vinden op www.trianon-zalen.nl

De ALV start om 13:00.

Agenda

  1. Opening
  2. Agenda
  3. Notulen ALV 21 maart 2011
  4. Mededelingen bestuur
  5. Voorstel financiële vergoeding bestuursleden
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Het thema van de aansluitende discussiemiddag is: Relevante ontwikkelingen in de strafrechtadvocatuur en de rol van de landelijke orde.

Als sprekers zullen optreden:

  • 14.00 — 15.00 uur Inleiding mr. Jan Leliveld (portefeuillehouder strafrecht in de Algemene Raad)
  • 15.30 — 17.30 uur Discussie

Na afloop van de discussiemiddag bent u welkom op de borrel. Voor de discussiemiddag zijn 3 punten aangevraagd. Aanmelden geschiedt via: info@nvsa.nl of per fax via 020 6060681. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Met vriendelijke groet,

Geertjan van Oosten
Secretaris NVSA