2 augustus 2013 in Actueel

Advies werkgroep ZSM & Rechtsbijstand

Afgelopen week heeft het Openbaar Ministerie de resultaten van twee jaar ZSM openbaar gemaakt: het OM is meer dan tevreden over de nieuwe werkwijze waarbij strafzaken sneller worden afgedaan. De advocatuur is minder euforisch, zij heeft lange tijd op achterstand gestaan. Bij de totstandkoming van ZSM zijn advocaten niet tot nauwelijks betrokken geweest en ook op dit moment is de rechtsbijstand nog altijd niet overal voldoende geregeld.

Wel lijkt  inmiddels bij het OM het besef te zijn gekomen dat een goede rechtsbijstand vereist is voor het slagen van ZSM. In januari 2013 is een start gemaakt met de werkgroep ZSM & Rechtsbijstand, waarin naast het OM ook politie, justitie, de Raad voor rechtsbijstand en de advocatuur zijn vertegenwoordigd. Een aantal advocaten heeft  de afgelopen maanden (op eigen titel) meegedacht over hoe de rechtsbijstand in het kader van ZSM eruit zou moeten zien. Ook de NOvA was in deze werkgroep vertegenwoordigd. Hoewel de advocatuur over het algemeen niet erg content is met de komst van ZSM en het uiteindelijk het OM is dat beslist over de vormgeving ervan hebben de deelnemers vanuit de advocatuur wel gemeend deel te moeten nemen aan genoemde werkgroep, om zo hun visie op de rol van de advocaat binnen ZSM kenbaar te maken.

Bijgaand treft u het advies van de werkgroep ZSM & Rechtsbijstand aan, zoals dat inmiddels door de voorzitter is aangeboden aan het landelijk programmateam ZSM. Het advies richt zich op een te houden pilot en kent derhalve nog geen definitieve vaststelling voor de wijze waarop met rechtsbijstand in ‘ZSM 2.0’ zal worden omgegaan (de te houden pilot(s) kan (kunnen) uiteraard nog aanleiding geven om de werkwijze op bepaalde punten aan te passen) maar het advies biedt hopelijk goede uitgangspunten. Uiteraard volgt de NOvA de ontwikkelingen op het gebied van ZSM kritisch (zie in dit kader ook het voorwoord van Jan Leliveld voor de meest recente editie van Opportuun, een uitgave van het OM).