11 februari 2022 in Algemeen

Update kort geding tegen de Staat

Kort na het plaatsen van onderstaand bericht, ontvingen wij het bericht dat het kort geding vanwege (corona)omstandigheden is verplaatst naar 22 februari aanstaande om 9.30 uur (rechtbank ’s-Hertogenbosch).
Verder zal het een gewone fysieke mondelinge behandeling worden in plaats van een Skype-zitting. Indien u aanwezig wilt zijn ligt het (vooralsnog) in de lijn der verwachtingen dat u zich dient aan te melden via de gebruikelijke kanalen. Het is verder aannemelijk dat het wegens voorziene grote belangstelling ook mogelijk zal zijn de zitting via een livestream te volgen. Daarover volgt nog meer informatie. U kunt dus 16 februari schrappen uit uw agenda
—-
 
Zoals reeds eerder is bekend gemaakt vindt op woensdag 16 februari aanstaande vanaf 09.30 uur het kort geding plaats dat door Stibbe is aangespannen tegen de Nederlandse Staat over – kort gezegd – de zeer zorgwekkende wijze waarop wordt omgegaan met geheimhouderinformatie. De NVSA en de NVJSA hebben zich bij dit kort geding aangesloten (bijlage). Dit kort geding, waar de hele dag voor is uitgetrokken, zal via Skype voor Business worden gevoerd. Als u belangstelling heeft om dit kort geding bij te wonen, kunt u zich door een mail te sturen naar kortgeding.obr.she@rechtspraak.nl aanmelden. U dient dan de volgende referentie te vermelden: C/01/378334/KG ZA 22/24.  
 
Het College van procureurs-Generaal stelde in aanloop naar het kort geding en naar aanleiding van ons gezamenlijke verzoek (bijlage), de niet gezwarte handleiding verwerking geheimhouderinformatie ter beschikking. U treft deze handleiding en de aanbiedingsbrief hierbij aan (bijlagen). Het beeld dat uit de handleiding naar voren komt is werkelijk uiterst zorgwekkend. Het is dan ook wel tekenend dat reeds nu door de voorzitter van het college van procureurs-generaal wordt vermeld dat ‘gezien de ontwikkelingen in de jurisprudentie gewerkt wordt aan een nieuw exemplaar’. De Nova heeft gisteren haar zeer goed gemotiveerde en in onze ogen vernietigende commentaar op de handleiding geopenbaard. Ook dit stuk treft u bijgaand aan (bijlage).
 
We zullen u uiteraard op de hoogte brengen van alle verdere ontwikkelingen.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Thijs Kelder & Geertjan van Oosten,

waarnemend voorzitters NVSA

 

BIJLAGEN
20220201 Incidentele Vordering Ex Art. 217 Rv Tot Voeging Inclusief Producties
Brief CPG En LP Inzake Handleiding Geheimhouderinformatie
– Brief PaG BJZ 56099 Aan NVSA Dd 09 02 2022
– Commentaar NOvA Op Handleiding OM
– Handleiding Geheimhouderstukken Fysiek En Digitaal Versie Juni 2014