18 mei 2022 in Algemeen

Leergang Specialisatie strafrecht (VU)

Wilt u op hoog niveau als raadsman op treden in strafzaken, in het bijzonder door uitstekende verweren te voeren en verzoeken te doen?

Volg dan de leergang Specialisatie strafrecht die op 15 september as. start aan de VU in Amsterdam.
In deze leergang komen in de interactieve colleges de voor de strafrechtadvocaat belangrijkste onderwerpen van het materiële, formele en sanctierecht aan de orde. Daarbij wordt, voor zover relevant, ook aandacht besteed aan supranationale aspecten (EVRM, EU-recht). Ook worden professionele vaardigheden, zoals het deugdelijk opbouwen van een juridisch betoog en het analyseren van jurisprudentie, getraind. Eveneens wordt u uitgedaagd om stellingen in te nemen en van gedachte te wisselen met mede cursisten en de docenten naar aanleiding van casusposities.

Deze leergang heeft zowel een wetenschappelijke als een praktische insteek. Dat is ook zichtbaar in de samenstelling van het docentencorps. De docenten zijn zowel van universiteiten als uit de strafrechtpraktijk afkomstig.

Start: 15 september 2022
Duur: 16 bijeenkomsten verdeeld over 9 maanden
NOvA 48 PO
Kosten: €4.750,- (geen BTW), leden van de NVJSA krijgen €100,- korting

Klik hier voor meer informatie

VU law