Cursus

Verweren tegen de vordering benadeelde partij

Terug naar het overzicht
De voor een strafpleiter onontbeerlijke kennis van het civiele recht

Steeds vaker worden steeds hogere vorderingen door benadeelde partijen in het strafproces ingediend en steeds vaker worden ook steeds hogere vorderingen toegewezen. Slachtoffers worden veelal bijgestaan door gespecialiseerde slachtofferadvocaten die vaak (wel) kennis hebben van het civiele recht. Zij hebben in het bijzonder belang bij deze vorderingen vanwege de zogenaamde ‘voorschotregeling’ en strafrechters verklaren dergelijke vorderingen mede daarom minder snel niet-ontvankelijk. Toewijzing van civiele vorderingen (en dat is ook de bp-vordering) is in hoge mate afhankelijk van de verweren die daartegen worden gevoerd. Het voeren van een goed verweer binnen het kader van het strafproces is evenwel geen sinecure. Daarbij spelen natuurlijk strafprocessuele overwegingen een rol, maar voor een goed verweer is in ieder geval goed begrip van het civiele recht onontbeerlijk.

Tijdens deze cursus komt het civiele recht aan de orde met een nadruk op personenschade. Op het programma staan vragen als: hoe werkt het civiele aansprakelijkheidsrecht?, wat is schade?, wanneer smartengeld?, hoeveel smartengeld?, hoe om te gaan met verlies van arbeidsvermogen?, wie komen wanneer in aanmerking voor vergoeding van ‘affectieschade’?, en wie wanneer voor vergoeding van ‘shockschade’?

Docent
De cursus wordt verzorgd door Siewert Lindenbergh. Hij is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is advocaat-generaal (civiel) bij de Hoge Raad. In het verleden was hij onder meer lid van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en van de ‘Commissie Donner’, die heeft geadviseerd over evenwichtige besteding van overheidsgeld aan slachtoffers van strafbare feiten.

Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld dus adviseren we om je zo spoedig mogelijk op te geven voor deze cursus. Voor de prijs hoef je het uiteraard ook dit keer niet te laten (€ 149,= incl. diner). Halverwege de cursus wordt het diner aangeboden in het aangrenzende restaurant. Alleen leden van de NVSA en NVJSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 

Programma 
18:00 – 19:15  deel 1
19:15 – 20:45  diner
20:45 – 22:15  deel 2 (met evt. uitloop tot max. 22:30)

Wij kijken uit naar je komst!

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen. Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA). Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak.