Cursus

Verklaring Omtrent het Gedrag – Bijkomende gevolgen van straf

Terug naar het overzicht

Sinds 15 jaar neemt het aantal aanvragen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ieder jaar toe. Dit betekent dat steeds meer veroordeelden voor de vraag komen te staan welke gevolgen er aan hun strafblad kunnen kleven. Jaarlijks worden er ruim 1,2 miljoen VOG-aanvragen ingediend, waarvan er rond de 3.500 worden afgewezen. 

In deze cursus komt u alles te weten over de beslissingswijze bij VOG-aanvragen, de VOG beleidsregels, belangrijke jurisprudentie en ook casuïstiek worden uitgebreid besproken. Kennis hieromtrent is niet alleen van belang om VOG-zaken tot een goed einde te kunnen brengen, maar ook om hierop te kunnen anticiperen in strafzaken. Daarom zal ook strafrechtelijke jurisprudentie worden behandeld waarin op een VOG-afwijzing wordt vooruitgelopen bij het bepalen van de afdoening (strafsoort, -modaliteit of -hoogte).

Dit alles zal in een bredere context worden geplaatst. Ten eerste door in te gaan op normatieve vragen, zoals in hoeverre een VOG-afwijzing zou moeten voldoen aan belangrijke principes van strafoplegging, zoals de onschuldpresumptie, ne bis in idem en proportionaliteit. Ten tweede door te reflecteren op het Nederlandse beleid in internationaal perspectief, bijvoorbeeld landen waarin het strafblad door derden kan worden ingezien. Ten slotte door de bevindingen te bespreken van divers evaluatieonderzoek dat in de afgelopen jaren naar het VOG-systeem is gedaan. Ook is er aandacht voor nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals de VOG-politiegegevens.


Docent 
Dr.mr. E.G. (Elina) van ’t Zand-Kurtovic is als universitair docent criminologie aan de Universiteit Leiden verbonden. Recentelijk deed zij onderzoek naar de vraag of ook bestuurlijke boetes onderdeel zouden moeten vormen van de VOG-screening. In 2017 verdedigde zij haar proefschrift over de impact van een strafblad op het re-integratieproces van jongvolwassenen. Tussen 2010 en 2017 heeft zij als juridisch medewerker honderden VOG-procedures gevoerd. Recente publicaties betreffen:


Datum
            Maandag 11 oktober 2021
Tijd                 17:30 – 21:30 uur
Locatie           Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren).
Punten           Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

Aanmelden
De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld dus adviseren wij je om je zo spoedig mogelijk op te geven. Alleen leden van de NVSA en de NVJSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 
Voor de prijs hoef je het uiteraard ook dit keer niet te laten: €149,- incl. diner. Halverwege de cursus wordt er een buffet-diner aangeboden in het aangrenzende restaurant.

Toegang met geldige QR code
Tijdens de persconferentie is de verwachting uitgesproken dat de 1,5 meter maatregel vanaf 20 september komt te vervallen mits alle aanwezigen bij een bijeenkomst als deze, een geldige QR code kunnen tonen bij de ingang. Dit wil zeggen dat er bij de ingang van het hotel aan alle gasten om een geldige QR code en een geldig ID bewijs wordt gevraagd, waarmee je kunt aantonen dat je gevaccineerd, genezen, of negatief getest bent. Eenmaal binnen vervalt de 1,5 meter regel en tref je uitsluitend gasten met een geldige QR-code.

Testen Voor Toegang
Indien je nog niet voorzien zijn bent een QR code in de Corona check app, kun je een testafspraak maken via www.testenvoortoegang.org waarbij je de testlocatie op onze parkeerplaats kunt selecteren (Stationsweg 91, Breukelen).
Je kunt de afspraak voorafgaand aan de cursus inplannen en je krijgt binnen 15 minuten de uitslag/QR code welke bij de ingang van het hotel gescand kan worden.

 
Wij kijken uit naar je komst.