Cursus

Verdediging in strafzaken door een oude bekende

Terug naar het overzicht

Verdediging in strafzaken door een oude bekende

Enkele thema’s die aan de orde zullen komen:

  • Art.6 EVRM (algemeen en verdedigingsrechten in het bijzonder) met o.a. Keskin;
  • Is zwijgen nog wel zo slim?
  • Onherstelbare vormverzuimen met het december arrest van de Hoge Raad;
  • Recht op contra expertises;
  • Alternatieve scenario’s; 
  • De OvJ is geen onafhankelijke magistraat ;
  • Nederland tegen de stroom in van het EHRM?
  • Stappenplan witwassen zonder gronddelict;
  • Enkele actualiteiten materieel strafrecht;

Tijdens de cursus bestaat er uiteraard alle ruimte om vragen te stellen.

Datum: Vrijdag 25 juni 2021
Tijd:  17:00 – ca 21:00 uur
Locatie:  Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein; makkelijk parkeren).
Punten: Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

Docent
Mr. Henk Peters was jarenlang strafrechtadvocaat (van 1986 tot 2009), gewaardeerd lid van onze vereniging en trad op in grote en geruchtmakende zaken. Dat combineerde hij met het werk als strafrechter-plaatsvervanger. Hij schreef een praktijkcahier Strafrecht (Schadevergoeding voor gewezen verdachten). Op 1 januari 2009 werd hij benoemd tot advocaat-generaal bij het ressortsparket en was in die hoedanigheid betrokken bij veel zaken die uiteindelijk tot standaard arresten van de Hoge Raad hebben geleid (onder meer de onbevoegde hulpofficier van justitie, de Eindhovense kopschoppers, de Nijmeegse Scooterzaak enz). Hij was tevens als advocaat-generaal verbonden aan het team internationale misdrijven bij het landelijk  parket en deed onderzoeken naar oorlogsmisdrijven en piraterij. Zijn laatste functie binnen het Openbaar Ministerie was senior officier van justitie bij het parket in Limburg, onder meer belast met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, zware criminaliteit, was kwaliteitsofficier en opleider van officieren. Per 1 juli 2020 is hij overgestapt en benoemd tot strafrechter in de rechtbank Limburg, maar tijdelijk gedetacheerd bij de rechtbank Oost-Brabant. Hij geeft gastcolleges op enkele universiteiten en treedt vaker op als docent tijdens cursussen actualiteiten strafrecht en strafprocesrecht. Uit de evaluaties blijkt dan steeds dat zijn inbreng hoog wordt gewaardeerd om de praktische tips die hij geeft aan de deelnemers.
 
Voor deelname aan deze cursus geldt het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt-principe’. Verwacht ditmaal overigens geen uitgebreid buffet, want dat kan en mag Van der Valk nu niet serveren. Er wordt echter wel een passend alternatief geboden halverwege de cursus (rond 18:30 uur).
Voor de prijs hoeft u het uiteraard nooit te laten: € 149,- (incl. diner).  
 
Alleen leden van de NVSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus.
 
Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen.
Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA).
Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Sinds 2013 worden daarom toonaangevende docenten uitgenodigd om een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak.