Cursus

Tuchtrecht en beroepsregels advocatuur (10 oktober 2023)

Terug naar het overzicht

Ook dit jaar geven Suzanne Hendrickx en Bas Martens weer een cursus bij de NVSA. Het beleid op het gebied van anti-witwasregels is echter veranderd en niet iedereen is meer verplicht om een Wwft-cursus te volgen. Daarom zal de nadruk dit keer minder liggen op het gebied van de Wwft. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Veranderingen in het beleid van de Orde op het gebied van de kantoororganisatieActualiteiten 2023 tuchtrecht, voor zover relevant voor strafrechtadvocaten
  • De do’s en don’ts in een tuchtzaak / de kantoorklachtenregeling
  • Actualiteiten 2023 sancties, voor zover relevant voor strafrechtadvocaten
  • Actualiteiten 2023 Wwft voor zover relevant voor strafrechtadvocaten
  • Actualiteit financiële regels, relevant voor strafrechtadvocaten
  • Bespreking van ingebrachte casus en dilemma’s

Mochten jullie een bepaald onderwerp graag behandeld zien of op voorhand vragen hebben, horen Bas en Suzanne dit graag via: info@advius.nu

Docenten
Suzanne Hendrickx
 is advocaat sinds 2000 en werkte in de algemene praktijk tot 2007 bij een middelgroot kantoor in Leiden. Tussen 2007 en 2019 was zij advocaat/stafjurist bij de Haagse Orde van Advocaten, belast met toezichtzaken. Suzanne vormde van 2013 tot en met 2019 samen met een collega het Kenniscentrum WWFT, vraagbaak voor de Nederlandse advocatuur op het gebied van Wwftvraagstukken. Inmiddels is zij als zelfstandig advocaat gevestigd in Den Haag en werkt zij tevens als (interim) compliance officer. Suzanne is voorts docent op het gebied van compliance, Wwft, tucht- en gedragsrecht. Zij verzorgt zowel in-house opleidingen als lesmiddagen voor de Stichting Permanente Opleiding van verschillende advocatenordes, SDU, Iuris Legal en OSR. Zij werkt met Bas Martens samen in het initiatief Advius, compliance en advies voor advocatenkantoren www.advius.nu. Daarin adviseren zij advocatenkantoren op het gebied van compliance en helpen zij kantoren met het voorbereiden van een kantoorbezoek van de deken.

Bas Martens is strafrecht- en militair strafrechtadvocaat en oud-deken van de Haagse Orde van Advocaten (2012-2015). Hij is docent op het gebied van de anti-witwasregelgeving en het gedragsrecht voor advocaten. Bas adviseert en begeleidt advocaten op het gebied van hun kantoororganisatie en bij tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke problemen. Hij geeft leiding aan de secties Strafrecht en Militair recht van Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation in Den Haag (www.delissenmartens.nl). Van juni 2022 tot juni 2023 was Bas President van de Federation des Barreaux d’Europe, in welke hoedanigheid hij voor de belangen van advocaten in Europa opkwam.

Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld dus adviseren we om je zo spoedig mogelijk op te geven voor deze cursus. Voor de prijs hoef je het uiteraard ook dit keer niet te laten (€ 149,- inclusief diner). Halverwege de cursus wordt het diner aangeboden in het aangrenzende restaurant. Alleen leden van de NVSA en NVJSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus. Eventuele dieetrestricties kunnen gemeld worden in het aanmeldformulier bij opmerkingen.

Programma 
17:00 – 18:30 deel 1
18:30 – 19:30 diner
19:30 – 21:00 deel 2 (met evt. uitloop tot 21:15)

Wij kijken uit naar je komst!

 

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen. Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA). Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak.