Cursus

TBS – online-

Terug naar het overzicht

TBS

Voor de strafadvocaat is kennis van TBS essentieel. Oplegging van de maatregel heeft grote consequenties voor uw cliënt. In potentie kan TBS levenslang duren. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat is nu echt de gemiddelde behandelduur? Wanneer moet u uw cliënt adviseren mee te werken aan gedragskundig onderzoek en wanneer niet? Welke deskundigen kunnen worden benoemd? Hoe richt je een verweer in tegen dreigende TBS-oplegging? Is bij dreigende TBS-oplegging een verweer strekkende tot gemaximeerde TBS verstandig of juist niet? Is doorwerking van stoornis in delict noodzakelijk om TBS op te kunnen leggen? Hoe verleen je bijstand als TBS is opgelegd? 

In deze cursus behandelen Dennis Wolters en Job Knoester alle belangrijke ontwikkelingen rondom TBS. Beide strafpleiters zien TBS als een specifiek specialisme binnen het strafrecht dat zij zich eigen hebben gemaakt.

 

Datum: Donderdag 21 januari 2021
Tijd: 17:00 – 20:45 uur 
Locatie:  Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein; makkelijk parkeren).
Punten: Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

 

Docenten
Strafpleiter Job Knoester is voorzitter van de Vereniging van TBS-advocaten en lid van het college van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD).
Strafpleiter Dennis Wolters  is bestuurslid van de Vereniging van TBS-advocaten.


Puntentoekenning
Omdat de NVSA op dit moment (nog) niet is erkend voor het organiseren van afstandsonderwijs (wij zijn doende hiervoor een erkenning te krijgen) kunnen wij op dit moment geen opleidingspunten toekennen (garanderen) op het deelnamecertificaat voor de online-deelnemers. 
Advocaten dienen op grond van artikel 4.4, vijfde lid, van de Verordening op de advocatuur in dat geval zelf te beoordelen of voor het volgen van dit onderwijs opleidingspunten kunnen worden opgevoerd. Wij zijn van mening dat ook onze cursussen puntenwaardig zijn, maar dat dient men dus zelf te beoordelen. 
Deelnemers ontvangen na het volgen van een cursus op afstand in ieder geval een certificaat met het aantal uren genoten onderwijs, indien de toetsvragen aan het einde van de cursus op juiste wijze beantwoordt zijn. 

Voor de prijs hoeft u het uiteraard niet te laten: € 99,-

Alleen leden van de NVSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus.


Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen.
Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA).
Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Sinds 2013 worden daarom toonaangevende docenten uitgenodigd om een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak.