Cursus

TBS

Terug naar het overzicht

TBS

Voor de strafadvocaat is kennis van TBS essentieel. Oplegging van de maatregel heeft grote consequenties voor uw cliënt. In potentie kan TBS levenslang duren. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat is nu echt de gemiddelde behandelduur? Wanneer moet u uw cliënt adviseren mee te werken aan gedragskundig onderzoek en wanneer niet? Welke deskundigen kunnen worden benoemd? Hoe richt je een verweer in tegen dreigende TBS-oplegging? Is bij dreigende TBS-oplegging een verweer strekkende tot gemaximeerde TBS verstandig of juist niet? Is doorwerking van stoornis in delict noodzakelijk om TBS op te kunnen leggen? Hoe verleen je bijstand als TBS is opgelegd? 

In deze cursus behandelen Dennis Wolters en Job Knoester alle belangrijke ontwikkelingen rondom TBS. Beide strafpleiters zien TBS als een specifiek specialisme binnen het strafrecht dat zij zich eigen hebben gemaakt.

 
Datum: Donderdag 21 januari 2021
Tijd: 17:00 – 20:45 uur 
Locatie:  Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein; makkelijk parkeren).
Punten: Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

Docenten
Strafpleiter Job Knoester is voorzitter van de Vereniging van TBS-advocaten en lid van het college van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD).
Strafpleiter Dennis Wolters  is bestuurslid van de Vereniging van TBS-advocaten.
 
 
Voor deelname aan deze cursus geldt het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt-principe’. Verwacht ditmaal overigens geen uitgebreid buffet, want dat kan en mag Van der Valk nu niet serveren. Er wordt echter wel een passend alternatief geboden halverwege de cursus (rond 18:30 uur).
Voor de prijs hoeft u het uiteraard nooit te laten: € 149,- (incl. diner).  
 
Alleen leden van de NVSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus.

 

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen.
Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA).
Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Sinds 2013 worden daarom toonaangevende docenten uitgenodigd om een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak.