Cursus

TBS

Terug naar het overzicht

Voor de strafadvocaat is kennis van TBS essentieel. Oplegging van de maatregel heeft grote consequenties voor uw cliënt. In potentie kan TBS levenslang duren. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat is nu echt de gemiddelde behandelduur? Wanneer moet u uw cliënt adviseren mee te werken aan gedragskundig onderzoek en wanneer niet? Welke deskundigen kunnen worden benoemd? Hoe richt je een verweer in tegen dreigende TBS-oplegging? Is bij dreigende TBS-oplegging een verweer strekkende tot gemaximeerde TBS verstandig of juist niet? Is doorwerking van stoornis in delict noodzakelijk om TBS op te kunnen leggen? Hoe verleen je bijstand als TBS is opgelegd?

In deze nieuwe cursus behandelen Jan Jesse Lieftink en Job Knoester alle belangrijke ontwikkelingen rondom TBS. Beide strafpleiters zien TBS als een specifiek specialisme binnen het strafrecht dat zij zich eigen hebben gemaakt.

Deze cursus van ons opleidingsinstituut zal plaatsvinden op 26 oktober 2018 in motel Van der Valk Breukelen en aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend. 

Voor de prijs hoeft u het uiteraard nooit te laten (€ 225.–,= incl. diner en borrel)

Programma 26 oktober 2018

17.00 – 18.30 Job Knoester

18.30 – 19.30 Pauze met buffet

19.30– 21.00 Jan Jesse Lieftink