Cursus

GEANNULEERD: ONLINE: Kijken en toch niet zien: waarnemen voor gevorderden aan de hand van de perfecte misdaad

Terug naar het overzicht
Helaas maakt de verscherping van de COVID-maatregelen dat de cursus ‘Kijken en toch niet zien’ door Joris Stomp en Hans Aarsman van donderdag 12 november helaas geen doorgang kan vinden. Zowel live als online niet. Wij betreuren dit ten zeerste en houden jullie uiteraard op de hoogte van een nieuwe datum. 

Kijken en toch niet zien, of iets zien en daar een verkeerde conclusie uit trekken. Hoe kan dat worden voorkomen? Twee sprekers die hun strategie uit de doeken doen, een forensisch arts en een fotodetective. Beiden bewegen zich op het grillige vlak tussen beschrijving en aanname. Leer van hen hoe te voorkomen dat foute aannames in het strafproces voor uw cliënt gevolgen hebben. 

Eerst de forensisch arts: Joris Stomp
N
a elk overlijden in Nederland moet de behandelend arts van een overleden patiënt een verklaring ex art 7 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging (WLB) invullen. Voorafgaand moet een uitwendige lijkschouw uitgevoerd worden. Is de behandelaar daarna niet overtuigd van een natuurlijk overlijden, dan moet onverwijld de forensisch arts geïnformeerd worden. Wat gebeurt daarna precies? Bestaan er perfecte moorden? Waar bestaat een postmortaal onderzoek eigenlijk uit en hoe zeker is het eigenlijk dat er geen onnatuurlijke overlijdens “gemist” worden? Het subtiele proces van zorgvuldig waarnemen, beschrijven en duiden van verschijnselen, feiten en omstandigheden besproken aan de hand van mogelijk perfecte moord scenario’s.

Dan de fotodetective: Hans Aarsman
Wat zien we als we een foto voor ons hebben?  Niet veel, meestal blijven we bij de eerste indruk hangen. Pak nu eens een loep erbij en zoom in op de details. Het voordeel van inzoomen is niet zozeer dat details groter in beeld komen. Het is meer dat je ingezoomd de oppervlakkige interpretatie van de eerste indruk kwijt bent. Is er iets dat de eerste indruk tegenspreekt? Iets dat een nieuw licht op de zaak werpt? Iets dat de verwachting tegenspreekt?

Datum           Donderdag 12 november 2020
Tijd                 18:00 – 22:00 uur 
Locatie          online

Opleidingspunten online onderwijs
Omdat de NVSA op dit moment nog niet is erkend voor het organiseren van afstandsonderwijs (wij zijn doende hiervoor een erkenning te krijgen) kunnen wij op dit moment geen opleidingspunten meer toekennen (garanderen) op het deelname-certificaat. Advocaten dienen op grond van artikel 4.4, vijfde lid, van de Verordening op de advocatuur in dat geval zelf te beoordelen of voor het volgen van dit onderwijs opleidingspunten kunnen worden opgevoerd. 
Wij zijn van mening dat ook onze cursussen puntenwaardig zijn, maar dat dient u dus zelf te beoordelen. U ontvangt na het volgen van een cursus op afstand in ieder geval een certificaat met het aantal uren genoten onderwijs indien u de toetsvragen aan het einde van de cursus op juiste wijze beantwoordt. Mocht het ons lukken om voordien de erkenning nog voor elkaar te krijgen, dan krijgt u uiteraard een deelname-certificaat met op de vertrouwde wijze door ons gegarandeerde punten.


Docenten
Joris Stomp (Amsterdam, 13 november 1955) ging na een carrière bij de toenmalige Rijkspolitie medicijnen studeren en is sinds 1994 verbonden aan de GGD Amsterdam als Forensisch Arts. Hij werkt op het grensvlak van politie, justitie en geneeskunde. Hij schouwde in zijn carrière honderden natuurlijke niet natuurlijke overlijdensgevallen. Hij verzorgde reeds meerdere malen inleidingen voor rechter, officieren en politiemensen in binnen- en buitenland. 

Hans Aarsman (Amsterdam, 27 december 1951), is een Nederlandse fotograaf en auteur. Hij is onder andere bekend van zijn wekelijkse rubriek in de Volkskrant waarin hij persfoto’s onder de loep neemt als een detective. Aarsman vindt het verhaal dat een foto heeft te vertellen belangrijker dan zijn esthetische kwaliteiten. Bij zijn onderzoek dient de werkwijze van Sherlock Holmes als voorbeeld. Jaarlijks doet hij in het theater verslag van zijn ontdekkingen.
In 2011 was hij een terugkerende gast in De Wereld Draait Door, waar hij op een originele manier persfoto’s analyseerde. 

Alleen leden van de NVSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 

Wij kijken uit naar uw online aanwezigheid!