Cursus

ONLINE: Een update over het tuchtrecht, de gedragsregels en de Wwft

Terug naar het overzicht

Voor velen van ons zijn de Gedragsregels, de Advocatenwet en andere regels voor het laatst in de beroepsopleiding behandeld. Toch werken we er dagelijks mee. De afgelopen periode is er weer het nodige veranderd, in de Verordening op de advocatuur, in de toepassing van de gedragsregels en in de Wwft. Confraternele correspondentie bestaat in de praktijk niet meer. Het werk van de advocaat wordt getoetst aan de regels van de civielrechtelijke opdrachtnemer. Op 21 mei jongstleden werd de 5e Anti-witwasrichtlijn ingevoerd en op 27 september jongstleden startte het UBO-register. De dekens hebben in 2019 een beleidsregel Wwft voor advocatenkantoren gepubliceerd, met als gevolg dat een aantal kantoren risicobeleid moet opstellen en zijn processen moet aanpassen. Ook strafrechtadvocaten kunnen te maken krijgen met de Wwft. Zelf, als Wwft-instelling, maar ook in hun praktijk, nu cliënten verdacht kunnen worden van schending van de Wwft, een economisch delict.

Deze cursus behandelt in drie uur tijd de belangrijkste veranderingen op het gebied van de regelgeving waar strafrechtadvocaten in hun dagelijkse praktijk mee te maken kunnen krijgen. 

Thema’s:
– Toezicht op de advocatuur anno 2020:de focus van de dekensen het jaarplan van het College van Toezicht 20
– Wijzigingen in de Voda en actualiteitenin het 
– De Wwft 2020. 

Datum           De bijeenkomst zal plaatsvinden op 16 november 2020.
Tijd                18:00 –22:00 uur
Locatie          online

Opleidingspunten online onderwijs
Omdat de NVSA op dit moment nog niet is erkend voor het organiseren van afstandsonderwijs (wij zijn doende hiervoor een erkenning te krijgen) kunnen wij op dit moment geen opleidingspunten meer toekennen (garanderen) op het deelname-certificaat. Advocaten dienen op grond van artikel 4.4, vijfde lid, van de Verordening op de advocatuur in dat geval zelf te beoordelen of voor het volgen van dit onderwijs opleidingspunten kunnen worden opgevoerd. 
Wij zijn van mening dat ook onze cursussen puntenwaardig zijn, maar dat dient u dus zelf te beoordelen. U ontvangt na het volgen van een cursus op afstand in ieder geval een certificaat met het aantal uren genoten onderwijs indien u de toetsvragen aan het einde van de cursus op juiste wijze beantwoordt. Mocht het ons lukken om voordien de erkenning nog voor elkaar te krijgen, dan krijgt u uiteraard een deelname-certificaat met op de vertrouwde wijze door ons gegarandeerde punten.


Docenten
Mr. S.A.A. Hendrickx is tot eind 2019 advocaat en stafjurist geweest bij de Haagse Orde van Advocaten, belast met toezichtzaken. Inmiddels is zij als zelfstandig advocaat gevestigd in Den Haag. Suzanne is voorts docent op het gebied van compliance, Wwft, tucht- en gedragsrecht. Zij verzorgt zowel in-house opleidingen als lesmiddagen voor de Stichting Permanente Opleiding, SDU en OSR. Suzanne vormde van 2013 tot en met 2019 samen met een collega het Kenniscentrum WWFT, vraagbaak voor de Nederlandse advocatuur op het gebied van WWFT vraagstukken. Zij werkt met Bas Martens samen in het initiatief Advius, compliance en advies voor advocatenkantoren www.advius.nu.  

Bas Martens is strafrechtadvocaat en oud-deken van de Haagse Orde van Advocaten Hij is docent op het gebied van de anti-witwasregelgeving en het gedragsrecht voor advocaten. Bas adviseert en begeleidt advocaten op het gebied van hun kantoororganisatie en bij tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke problemen. Hij geeft leiding aan de secties Strafrecht en Militair recht van Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation in Den Haag www.delissenmartens.nl / www.advius.nu

Alleen leden van de NVSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 

Wij kijken uit naar uw online aanwezigheid!