Cursus

ONLINE: De Buruma’s praten u op de valreep nog even bij…

Terug naar het overzicht

Tegen het einde van het jaar nemen Ybo Buruma, raadsheer bij de Hoge Raad en Tamara Buruma, advocaat bij Prakken d’Oliveira, met u de belangrijkste jurisprudentie van 2020 door. Naast een handzaam overzicht zullen zij enkele arresten specifiek bespreken uit het perspectief van de advocatuur versus de visie van de Hoge Raad.

  • Heeft de Hoge Raad voldoende oog voor de praktische kant van procederen?
  • Vraagt de Hoge Raad teveel van de verdediging?
  • Leest de advocatuur de uitspraken wel goed?
  • Hoe corona-proof is de jurisprudentie? 

Datum:           Donderdag 10 december 2020

Tijd:                17:30 – 21:30 uur

Docenten
Ybo Buruma is sinds 2011 raadsheer bij de Hoge Raad. Daarvoor was hij ruim vijftien jaar hoogleraar strafrecht in Nijmegen
Tamara Buruma is sinds 2010 strafrechtadvocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers. Zij is gespecialiseerd in terrorismezaken en internationaal strafrecht. Tevens treedt zij op als cassatieadvocaat.

Punten      
Omdat de NVSA op dit moment nog niet is erkend voor het organiseren van afstandsonderwijs (wij zijn doende hiervoor een erkenning te krijgen) kunnen wij op dit moment geen opleidingspunten meer toekennen (garanderen) op het deelnamecertificaat voor online-deelnemers. Advocaten dienen op grond van artikel 4.4, vijfde lid, van de Verordening op de advocatuur in dat geval zelf te beoordelen of voor het volgen van dit onderwijs opleidingspunten kunnen worden opgevoerd. Wij zijn van mening dat ook onze cursussen puntenwaardig zijn, maar dat dien je dus zelf te beoordelen. Je ontvangt na het volgen van een cursus op afstand in ieder geval een certificaat met het aantal uren genoten onderwijs indien je de toetsvragen aan het einde van de cursus op juiste wijze beantwoordt. Mocht het ons lukken om voordien de erkenning nog voor elkaar te krijgen, dan krijgt je uiteraard een deelnamecertificaat met op de vertrouwde wijze de door ons gegarandeerde punten.

Alleen leden van de NVSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus.

 

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen.
Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA).
Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak.