Cursus

Historie & actualiteit van detentie in Nederland

Terug naar het overzicht

Deze lezing zal in het teken staan van de sanctietoepassing die het Nederlandse gevangeniswezen uitvoert. Het gaat om een grote en complexe organisatie die in de loop der tijd voor enorme uitdagingen heeft gestaan. Dagelijks worden veiligheid, humaniteit en re-integratie nagestreefd. En dat met een doelgroep die qua problematiek (verstandelijke beperking, persoonlijkheidsstoornissen, delictgeschiedenis etc) sterk achteruit gaat in voorbije decennia. De lezing biedt een unieke kans om een diepgravende inkijk te krijgen in het Nederlandse gevangeniswezen. Na de lezing heeft u meer kennis van het gevangeniswezen en kunt u uw cliënten mogelijk beter bijstaan gedurende hun detentie.

Tijdens de bijeenkomst zal Toon Molleman, vestigingsdirecteur van de penitentiaire inrichting te Arnhem, ingaan op een viertal thema’s. Ten eerste wordt een beknopte geschiedenis gegeven van het gevangeniswezen in Nederland. Inzichtelijk zal worden hoe er wordt gezocht naar een systeem dat aansluit bij de beoogde doelen. Ten tweede zal worden ingegaan op de organisatie en kenmerken van het gevangeniswezen vandaag de dag. Na het diner, wordt als derde thema verteld over de manier waarop het gevangeniswezen zijn doelen tracht te bereiken. Onderwerpen als normalisatie, re-integratie en zelfredzaamheid komen daarbij aan de orde. Tot slot wordt stil gestaan bij de nieuwe wet Straffen en Beschermen.


Docent 
Dr. Toon Molleman is sinds 2 jaar directeur van de penitentiaire inrichting in Arnhem heeft een doctoraal in Beleidwetenschappen (VU) en een doctoraat in Methoden en Statistiek (UU). Hij  heeft meer dan twintig jaar ervaring in praktijk en beleid van en wetenschappelijk onderzoek naar, het Nederlandse gevangeniswezen.


Datum
            donderdag 17 maart 2022
Tijd                 17:00 – 21:00 uur (met evt. uitloop tot 21:15 uur)
Locatie           Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren).
Punten           Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

 

Aanmelden 
De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld dus adviseren we je om je zo spoedig mogelijk op te geven. voor deze cursus. Voor de prijs hoef je het uiteraard ook dit keer niet te laten (€ 149,= incl. diner). Halverwege de cursus wordt er een diner aangeboden in het aangrenzende restaurant. Alleen leden van de NVSA en NVJSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 

Toegang met geldige QR code
Bij de ingang van het hotel wordt aan alle gasten om een geldige QR code en een geldig ID bewijs gevraagd, waarmee je kunt aantonen dat je gevaccineerd, genezen, of negatief getest bent. Eenmaal binnen vervalt de 1,5 meter regel en tref je uitsluitend gasten met een geldige QR-code. 

Testen Voor Toegang
Indien je nog niet voorzien bent van een QR code in de Corona check app, kun je een testafspraak maken via www.testenvoortoegang.org waarbij je de testlocatie op de parkeerplaats bij Van der Valk Breukelen (Stationsweg 91, Breukelen) kunt selecteren. 
Je kunt de afspraak voorafgaand aan de bijeenkomst inplannen en je krijgt binnen 15 minuten de uitslag/QR code welke je bij de ingang van het hotel kunt laten scannen. 

 

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen.

Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA).
Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak.

Uw gegevens worden verwerkt zoals omschreven in ons privacy statement welke wij u graag op verzoek toezenden.