Cursus

Een update over het tuchtrecht, de gedragsregels en de Wwft

Terug naar het overzicht

Voor velen van ons zijn de Gedragsregels, de Advocatenwet en andere regels voor het laatst in de beroepsopleiding behandeld. Toch werken we er dagelijks mee. De afgelopen periode is er weer het nodige veranderd, in de Verordening op de advocatuur, in de toepassing van de gedragsregels en in de Wwft. Confraternele correspondentie bestaat in de praktijk niet meer. Het werk van de advocaat wordt getoetst aan de regels van de civielrechtelijke opdrachtnemer. Op 21 mei jongstleden werd de 5e Anti-witwasrichtlijn ingevoerd en op 27 september jongstleden startte het UBO-register. De dekens hebben in 2019 een beleidsregel Wwft voor advocatenkantoren gepubliceerd, met als gevolg dat een aantal kantoren risicobeleid moet opstellen en zijn processen moet aanpassen. Ook strafrechtadvocaten kunnen te maken krijgen met de Wwft. Zelf, als Wwft-instelling, maar ook in hun praktijk, nu cliënten verdacht kunnen worden van schending van de Wwft, een economisch delict.

Deze cursus behandelt in drie uur tijd de belangrijkste veranderingen op het gebied van de regelgeving waar strafrechtadvocaten in hun dagelijkse praktijk mee te maken kunnen krijgen. 

Thema’s:
– Toezicht op de advocatuur anno 2020:de focus van de dekensen het jaarplan van het College van Toezicht 20
– Wijzigingen in de Voda en actualiteitenin het 
– De Wwft 2020. 

Datum           De bijeenkomst zal plaatsvinden op 16 november 2020.
Tijd                18:00 –22:00 uur
Locatie          Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein; makkelijk parkeren). De locatie is ‘coronaproof’ en werkt volgens de door de overheid vastgestelde normen.

Punten           
Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.
Zie voor uitleg van puntentoekenning voor de online-versie de begeleidende mail.

Docenten
Mr. S.A.A. Hendrickx is tot eind 2019 advocaat en stafjurist geweest bij de Haagse Orde van Advocaten, belast met toezichtzaken. Inmiddels is zij als zelfstandig advocaat gevestigd in Den Haag. Suzanne is voorts docent op het gebied van compliance, Wwft, tucht- en gedragsrecht. Zij verzorgt zowel in-house opleidingen als lesmiddagen voor de Stichting Permanente Opleiding, SDU en OSR. Suzanne vormde van 2013 tot en met 2019 samen met een collega het Kenniscentrum WWFT, vraagbaak voor de Nederlandse advocatuur op het gebied van WWFT vraagstukken. Zij werkt met Bas Martens samen in het initiatief Advius, compliance en advies voor advocatenkantoren www.advius.nu.  

Bas Martens is strafrechtadvocaat en oud-deken van de Haagse Orde van Advocaten Hij is docent op het gebied van de anti-witwasregelgeving en het gedragsrecht voor advocaten. Bas adviseert en begeleidt advocaten op het gebied van hun kantoororganisatie en bij tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke problemen. Hij geeft leiding aan de secties Strafrecht en Militair recht van Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation in Den Haag www.delissenmartens.nl / www.advius.nu

Aanmelden
De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld dus adviseren wij u om u zo spoedig mogelijk op te geven. Alleen leden van de NVSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 

Diner
Door de COVID-19 maatregelen is er geen mogelijkheid tot een buffet-diner. Van der Valk biedt echter een passend alternatief. 

Wij kijken uit naar uw komst!