Cursus

Beslagen ten ijs: Over beklag en beslag (27 mei 2024)

Terug naar het overzicht

De cursus zal zien op het bieden van handvatten in procedures over beslag of conservatoir beslag, met name waar het gaat om de proportionaliteit van de voortduring van het beslag. Daarbij zal ook nog apart aandacht worden besteed aan beslag op levende dieren.

Docent
Jaap Baar is advocaat in straf- en bestuursrechtzaken. Hij richt zich met name op het snijvlak tussen deze twee rechtsgebieden. Hij treedt met regelmaat op in procedures waar bestuursrechtelijke bewaring en/of strafrechtelijke beslaglegging aan de orde is. Daarnaast behandelt hij veel zaken met betrekking tot in beslag genomen honden naar aanleiding van bijtincidenten.

Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld dus adviseren we om je zo spoedig mogelijk op te geven voor deze cursus. Voor de prijs hoef je het uiteraard ook dit keer niet te laten (€ 149,= incl. diner). 

Halverwege de cursus wordt er een diner aangeboden in het aangrenzende restaurant. Alleen leden van de NVSA en NVJSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 

Programma 
18:00 – 19:30 deel 1
19:30 – 20:30 diner
20:30 – 22:00 deel 2 (met evt. uitloop tot 22:15)

Wij kijken uit naar je komst!

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen. Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA). Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak.