Cursus

Anders dan anders. Procesafspraken in strafzaken

Terug naar het overzicht

Sinds enige maanden verschijnen er in hoog tempo allerhande nieuwe afdoeningsvormen in het strafrecht: vonnisvoorstellen, versnelde afdoening, raamwerkovereenkomsten, afdoeningsvoorstellen, vonnisafspraken, procesafspraken… 

Twee kenmerken hebben deze afdoeningsvarianten gemeen: advocaten en officieren van justitie maken onderling afspraken over een soepelere afwikkeling van een voorliggende strafzaak, én: het is ‘voor wat hoort wat’. Wat houdt dit nieuwe fenomeen nu precies in? Gaat het hier om Amerikaanse plea bargaining, achterkamertjesjustitie dan wel leidt het tot klassenjustitie? Of gaat het om een innovatieve manier van procederen waarmee de zich langzaam verstoppende strafrechtspleging mogelijk weer wat vlotgetrokken kan worden? 

Tijdens deze cursus brengt strafrechtswetenschapper Laura Peters orde aan in de terminologische chaos, neemt met u een kijkje over de landsgrens om te zien hoe andere Europese landen werken met vergelijkbare afsprakenprocedures, en praat u bij over de laatste actualiteiten rondom het nieuwe thema ‘procesafspraken in strafzaken’. Strafrechter Jacco Janssen keurde als voorzittende rechter in het revolutionaire Rotterdamse vonnis van 24 december 2021 een van de eerste procesafspraken in strafzaken goed en vertelt over zijn ervaringen met procesafspraken in de praktijk. 

Samen bespreken zij onder welke voorwaarden het maken van afspraken in strafzaken legitiem is, in hoeverre er plaats is voor zo’n vergaande vorm van consensualiteit in ons rechtssysteem, en gaan met u in discussie over dit boeiende thema.


Docenten
Jacco Jansen, senior rechter A, is ruim twee decennia werkzaam in de rechtbank Rotterdam. Het allergrootste deel van die tijd als strafrechter. Strafrecht is zijn grootste passie. Jacco schrijft columns in de NRC over strafrecht, heeft een podcast met als titel ‘De Staat van het Strafrecht’, is een van de landelijk woordvoerder strafrecht en vertelt over strafrecht “tegen wie het maar horen wil.”

Mr. dr. Laura Peters is als universitair docent straf(proces)recht verbonden aan de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is specialist op het gebied van de strafrechtsvergelijking en promoveerde in 2012 op het proefschrift ‘Vonnisafspraken in strafzaken. Een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in Italië, Duitsland en Frankijk’. Zij publiceert regelmatig op het gebied van het Nederlandse en buitenlandse straf(proces)recht, ondermijnende criminaliteit en mensenrechten, en is als docent actief in alle jaarlagen van de Nederlandse en internationale juridische opleiding. 

Datum            Donderdag 9 juni 2022
Tijd                 17:00 – 21:15 uur (incl diner)
Locatie           Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren).
Punten           Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

 

Aanmelden 
De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld dus adviseren we je om je zo spoedig mogelijk op te geven voor deze cursus.
Voor de prijs hoef je het uiteraard ook dit keer niet te laten (€ 149,= incl. diner). Halverwege de cursus wordt er een diner aangeboden in het aangrenzende restaurant. Alleen leden van de NVSA en NVJSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 

 Wij kijken uit naar je komst.

 

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen. Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA). Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak. 

Uw gegevens worden verwerkt zoals omschreven in ons privacy statement welke wij u graag op verzoek toezenden.