Cursus

Algemene Ledenvergadering II + lezing (24 april 2024)

Terug naar het overzicht

Aangezien op de ALV van 5 april jl. niet het quorum is behaald om te kunnen stemmen over de voorgestelde aanpassingen van de Statuten (en het huishoudelijk reglement), is er zoals al eerder aangekondigd, op 24 april 2024 een tweede ALV en ook themalezing gepland op. De agenda treft u hieronder aan.

Tijdens deze ALV willen we enkele voorstellen tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan u voorleggen. De voorgestelde wijzigingen hebben alle leden 20 februari jl. per mail ontvangen, voorzien van een toelichting op de wijzigingen alsook de huidige Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Deze documenten zijn ook beschikbaar ter inzage op het kantoor van Nancy Dekens. Indien u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken, dient u een mailtje te sturen naar secretaris@nvsa.nl. Dan zal met u een datum worden afgestemd voor inzage.
Stemmen over de wijzigingen kan alleen door de aanwezige leden, niet door een machtiging of schriftelijke stem.

ALV (II) en lezing 24 april 2024
Datum:              Woensdag 24 april 2024
Locatie:             Van der Valk, Breukelen
Programma:
ALV                    15:00 – 15:30 uur          
Lezing                15:45 – 17:45 uur 
Borrel                 na afloop 
Aan deelname aan de ALV en lezing is 2 PO punten toegekend

Agenda ALV 24 april 2024 || 15:00 – 15:30 uur
I  Opening door vice-voorzitter Marnix van der Werf 
II  Stemronde 1 m.b.t. wijziging statuten en huishoudelijk regelement
Stemronde 2 m.b.t. bestuurswijziging (Judith de Boer)
Stemronde 3 m.b.t. bestuurswijziging (Hendrik Sytema)
III  Afronding

Nieuwe bestuursleden
Naast stemming over de Statuten / huishoudelijk reglement zal het bestuur op de ALV van 24 april a.s. ook twee nieuwe algemene bestuursleden voordragen ter benoeming (conform artikel 11.2 van de Statuten).  Het betreft: mr. Judith de Boer en mr. Hendrik Sytema.
Mr. Judith de Boer, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, is in 2012 gestart bij Hertoghs advocaten. Zij is momenteel partner bij dit kantoor, dat is gespecialiseerd op financieel strafrecht en fiscale procedures. Judith heeft zich toegelegd op financieel strafrecht en behandelt zaken zoals corruptie, fiscaal strafrecht, witwassen, fraude en cybercrime. me. Zij biedt bijstand aan zowel (internationale) ondernemingen als individuen. Judith heeft de specialisatieopleiding van de NVSA voltooid, evenals de specialisatieopleiding fiscale advocatuur en de specialisatieopleiding Cybercrime & Cybersecurity, beide aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is zij vicepresident van de commissie Business Crime and Civil Fraud van de Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) en Fellow van de International Academy for Financial Crime Litigators. Naast haar werk als advocaat is zij een fanatiek sportklimmer, met een bijzondere voorliefde voor de bergen.
Mr. Hendrik Sytema studeerde in 1998 af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na 2 jaar docent Strafrecht te zijn geweest aan de Universiteit Leiden is hij in 2001 als advocaat begonnen bij Hoogendam Advocaten in Den Haag, een kantoor met een voornamelijk commune strafpraktijk. In 2016 maakte hij de overstap naar Delissen Martens Advocaten in Den Haag waar hij (ook) economische strafzaken en cassatiezaken behandelt. Ook staat hij advocaten, notarissen en andere beroepsbeoefenaars bij in tuchtrechtelijke procedures. Van 2013 tot 2020 was Hendrik Sytema lid van de raad van de orde Den Haag als portefeuillehouder strafrecht/waarnemend deken. Sinds de zomer van 2020 is hij ook raadsheer-plaatsvervanger in het hof Amsterdam. Hij verzorgt daarnaast regelmatig cursussen strafrecht voor diverse onderwijsinstellingen. Naast zijn werk als advocaat is Hendrik voorzitter van de Commissie van Beroep van de Nederlandse Volleybalbond. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met volleybal, padel en fietsen.

Eventuele tegenkandidaten worden verzocht hun kandidaatstelling, voorzien van de steun van minimaal tien leden, tenminste acht dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris (secretaris@nvsa.nl) kenbaar te maken.  

***

Themalezing: De veranderende positie van de Hoge Raad  door mr. Dino Bektesevic || 15:45 – 17:45 uur
Dino Bektesevic is advocaat in Amsterdam. Hij verleent bijstand aan verdachten, onder meer in cassatieprocedures. Ook is hij lid van de adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van zijn hand verschenen diverse wetenschappelijke artikelen over de rol van de Hoge Raad binnen de strafrechtspleging.

In de lezing zal aan de hand van (recente) ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie worden beschreven dat de positie die de Hoge Raad als cassatierechter inneemt in de loop van de tijd is veranderd. In het bijzonder komt daarbij aan bod de verhouding tussen de cassatierechter en de feitenrechter aan de ene kant en het EHRM aan de andere. Daarnaast zal, mede gelet op aankomende wetswijzigingen in het kader van Modernisering Strafvordering, de vraag worden opgeworpen welke koers de Hoge Raad in de nabije of verdere toekomst naar verwachting zal varen.

Deelname aan de ALV, de lezing en de borrel is zoals u van ons gewend bent, gratis en exclusief voor NVSA leden. Voor zowel de ALV als voor de lezing ontvangt u 2 PO punten in totaal.