23 maart 2022 in Algemeen

Voorzieningenrechter: omgang met geheimhouderinformatie binnen FIOD en OM gebrekkig

In de kort geding-procedure die door advocaten van Stibbe tegen de Staat was aangespannen vanwege inbreuken die FIOD en OM op het verschoningsrecht van deze advocaten hebben gemaakt, heeft de NVSA (samen met de NVJSA) geïntervenieerd. Op 22 maart jl. heeft de voorzieningenrechter uitspraak in dit kort geding gedaan (ECLI:NL:RBOBR:2022:1035).

De voorzieningenrechter oordeelt onder meer dat de opsporing heeft gehandeld in strijd met de Handleiding die het OM voor dit soort situaties hanteert. Ook oordeelt de voorzieningenrechter dat die Handleiding van het OM op onderdelen strijdig is met de geldende wet- en regelgeving, zodat op zijn minst een reëel gevaar bestaat dat het verschoningsrecht in meerdere strafrechtelijke onderzoeken is of wordt geschonden.

Hoewel de bezwaren van de verenigingen en de daaraan verbonden natuurlijke personen om formele redenen niet aan de orde kwamen, en de voorzieningenrechter zijn beslissing zodoende nam naar aanleiding van de concrete Stibbe-casus, ziet de NVSA in de conclusies van de voorzieningenrechter een duidelijke bevestiging van haar zorgen omtrent de manier waarop opsporingsdiensten en het OM met het verschoningsrecht van advocaten omgaan. De NVSA beraadt zich daarom op vervolgstappen. Naar het oordeel van de NVSA is in ieder geval noodzakelijk dat op korte termijn een systeem wordt ingevoerd dat voorkomt dat geheimhouderinformatie überhaupt in beslag wordt genomen. De NVSA treedt hierover zo snel mogelijk in overleg met (onder andere) het OM.