29 juni 2021 in Algemeen

Profileringscursus Strafrecht (UU)

Dit najaar gaat opnieuw de Profileringscursus Strafrecht van start. De cursus bouwt voort op de (minor en) major Strafrecht van de Beroepsopleiding voor Advocaten van de NOvA en geldt als voorbereiding voor de Specialisatie Opleiding Strafrecht. In vijf bijeenkomsten zal het hele spectrum van het straf(proces)recht aan de hand van recente jurisprudentie behandeld worden.

Programma
Tijdens de opleiding, onder leiding van prof. dr. mr. Petra van Kampen en prof. mr. Stijn Franken, wordt o.a. ruimschoots aandacht besteed aan:

  • De positie van de raadsman en de strategische en ethische afwegingen waarvoor die gesteld kan worden;
  • Praktische processuele knelpunten (waaronder post-Keskin vragen en ‘fair trial as a whole’);
  • Strafrechtelijk bewijsrecht;
  • Belangrijke materieelrechtelijke leerstukken als daderschap, daderschap van de rechtspersoon, feitelijk leidinggeven en deelneming, strafuitsluitingsgronden, poging en voorbereiding;
  • Strafoplegging en tenuitvoerlegging (waaronder Wet Straffen en Beschermen);
  • De complementaire en afwijkende regels in de bijzondere strafwetgeving.


Doelgroep
Advocaten die beschikken over een stageverklaring. Tevens dient u in de voorgaande twee jaar een VSO-cursus strafrecht (of andere strafrechtcursussen) gevolgd te hebben waarvoor in totaal ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn gegeven.

Praktische informatie
Start: 8 september 2021
Locatie: Utrecht
Kosten: € 2.125,00
Korting: als lid van de NVJSA/NVSA krijgt u € 100,- korting op de deelnemerskosten.

Meer weten?
Meer informatie over deze cursus vindt u op deze website.