14 april 2021 in Algemeen

Profileringscursus 2021 Willem Pompe Instituut en Leergang Specialisatie Strafrecht VU

Een van de voorwaarden voor het lidmaatschap van de NVSA luidt dat een door de Vereniging aan te wijzen opleiding met goed gevolg is voltooid. De aangewezen opleidingen in dit verband zijn de specialisatieopleiding ‘Strafrecht van het Willem Pompe Instituut’ en de ‘Leergang Specialisatie Strafrecht’ aan de Vrije Universiteit.

De leergangen staan open voor advocaten die minimaal vier jaar ervaring hebben als strafrechtadvocaat en de ‘Leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht’ van de Vrije Universiteit of de ‘Profileringscursus’ van het Willem Pompe Instituut met goed gevolg hebben afgesloten.

Het bestuur van de NVSA heeft geconstateerd dat er onduidelijkheid is ontstaan over het al dan niet doorgaan van de hiervoor genoemde Profileringscursus 2021.

Ten aanzien van de Profileringscursus 2021 van het Willem Pompe Instituut geldt dat wij eerder abusievelijk hebben gemeld dat deze voor dit jaar geannuleerd is. Dit is niet juist, deze is verplaatst naar het najaar 2021. De data van de Profileringscursus 2021 zijn: 8 september, 22 september, 6 oktober, 17 november en 1 december. Er zijn nog plaatsen open voor deze najaarscursus.
Voor meer informatie, het programma en aanmelden voor deze cursus klikt u hier.

Ten aanzien van de ‘Leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht’ aan de VU Law Academy (de Vrije Universiteit) geldt dat de huidige leergang net van start is gegaan; de eerstvolgende leergang zal aanvangen in het voorjaar 2022.
Voor informatie, het programma en het aanmelden voor deze leergang klikt u hier.

Het volgen van een van de hiervoor genoemde leergangen geeft deelnemers toegang tot de specialisatieopleiding Strafrecht van het Willem Pompe Instituut respectievelijk de VU Leergang Specialisatie Strafrecht.