4 maart 2024 in Algemeen

Plenair debat 6 maart 2024: ‘Wijziging Penitentiaire beginselenwet’

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) hebben zich met het oog op het a.s. woensdag 6 maart geplande plenaire debat over de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie per brief gericht tot de kamerleden die hierover het woord zullen voeren. 

Zie brief:  040324 Brief Kamerleden Debat Wijzigingen PBW 

In genoemd schrijven  benadrukken de verenigingen dat veruit de meeste advocaten hun werk elke dag op integere wijze uitoefenen. Bovendien zijn (strafrecht)advocaten gebonden aan in de Advocatenwet vastgelegde kernwaarden en waarborgt het tuchtrecht dat advocaten zich aan deze kernwaarden houden. Daarnaast werkt de Nederlandse orde van advocaten samen met het ministerie van Justitie aan het vergroten van de veiligheid en weerbaarheid van de advocatuur. Hiervoor is de Taskforce Bescherming tegen ondermijning opgericht en worden speciale weerbaarheidstrainingen gegeven om advocaten weerbaarder en bewust te maken van de mogelijke risico’s van hun bijstand aan (gedetineerde) cliënten.  De voorgestelde wijzigingen maken een ingrijpende inbreuk op het vrije en vertrouwelijke verkeer tussen een gedetineerde en diens advocaat en zijn in strijd zijn met Europese regelgeving op dit punt.