15 juni 2018 in Actueel, Algemeen

Nieuwe VU-opleiding: ‘Leergang specialisatie strafrecht’

Eén van de voorwaarden voor het lidmaatschap van de NVSA houdt in dat een door de Vereniging aan te wijzen opleiding met goed gevolg is voltooid. Tot dit jaar was alleen de specialisatieopleiding Strafrecht van het Willem Pompe Instituut als zodanig aangewezen. In september 2018 gaat aan de Vrije Universiteit voor het eerst de ‘Leergang Specialisatie Strafrecht’ van start. Het bestuur van de NVSA heeft besloten ook deze Leergang als opleiding in voornoemde zin te erkennen.

De Leergang heeft als doel de kennis en vaardigheden aan te leren die nodig zijn om op een behoorlijk niveau als strafrechtadvocaat te kunnen opereren. Tijdens de cursus zullen de hoofdonderdelen van het materiële en formele strafrecht aan de orde komen, alsmede het sanctierecht. Aspecten van EVRM-recht en EU-recht zullen, voor zover van toepassing, worden verweven in de bijeenkomsten. Ook zal worden gewerkt met casusposities en stellingen, waardoor veel ruimte zal bestaan voor discussie.

De cursus bestaat uit 16 bijeenkomsten van 3 uur, die verspreid zijn over twee kalenderjaren. Het is mogelijk om het deelnemersgeld te voldoen in termijnen. Wie deze cursus met goed gevolg heeft afgelegd ontvangt een diploma. Met dit diploma wordt voldaan aan één van de voorwaarden voor het lidmaatschap van de NVSA. Een diploma wordt uitgereikt wanneer minimaal 42 van de 48 cursusuren zijn bijgewoond (dat wil zeggen: 14 van de 16 bijeenkomsten) én voor 14 bijeenkomsten uitwerkingen van opdrachten zijn ingeleverd die door de docenten als voldoende zijn beoordeeld.

De leergang staat open voor advocaten die minimaal vier jaar ervaring hebben als strafrechtadvocaat en de ‘Leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht’ van de Vrije Universiteit of de ‘Profileringscursus’ van het Willem Pompe Instituut met goed gevolg hebben afgesloten. Het maximumaantal deelnemers bedraagt 25. 

Ga voor meer informatie en inschrijven naar de webpagina van de leergang Specialisatie Strafrecht.