17 februari 2023 in Algemeen

Nationale Ombudsman verklaart klachten advocaat over ontzegging tot politiebureau wegens vermeend wangedrag tijdens verhoorsbijstand gegrond

In het Rapport van de Nationale Ombudsman d.d. 21 december jl., getiteld “De politie biedt een advocaat ten onrechte geen toegang” (publicatienr. 2022/23) worden de klachten van de advocaat over ontzegging tot gebouwen van politie wegens vermeend wangedrag tijdens verhoorsbijstand gegrond verklaard.

Verzoeker was als advocaat aanwezig tijdens een politieverhoor van zijn cliënt. Volgens de politie misdroeg verzoeker zich tijdens dit verhoor. Dit was voor de politie reden om verzoeker de toegang tot haar gebouwen te ontzeggen. Toen verzoeker vervolgens bericht kreeg dat zijn cliënt (wederom) zou worden gehoord, liet verzoeker de politie weten dat hij bij dat verhoor aanwezig zou zijn. Daarop verlengde de politie de ontzegging tot haar gebouwen. Verzoeker klaagde hierover bij de politie. De politie weigerde zijn klachten in behandeling te nemen. 

Verzoeker klaagde vervolgens bij de Nationale Ombudsman dat de politie hem twee keer de toegang heeft ontzegd tot gebouwen van de politie. Dit had mede tot gevolg dat verzoeker zijn werkzaamheden niet (volledig) kon uitvoeren. Verzoeker klaagde eveneens over de weigering van de politie om de door hem ingediende klacht in behandeling te nemen. Zijn klachten worden gegrond verklaard: de Nationale ombudsman oordeelde dat de politie ten onrechte vond dat verzoeker zich ernstig had misdragen tijdens het verhoor en met de ontzegging tot haar gebouwen (en de verlenging daarvan) had de politie dan ook het redelijkheidsvereiste geschonden. Verder oordeelde de ombudsman dat de politie de hierover ingediende klacht in behandeling had moeten nemen.

Het volledige rapport van de Nationale Ombudsman is hier te raadplegen: klik hier.