5 september 2018 in Algemeen

Kort geding Telio app

Naar aanleiding van de ontwikkelingen van gisteren met betrekking tot het verplichte gebruik van de Telio app is vanochtend de kort geding-dagvaarding aan de Staat uitgegaan met het verzoek aan de President van de Rechtbank Den Haag om de zaak vandaag te behandelen. Inmiddels heeft de landsadvocaat verzocht om de behandeling uit te stellen tot volgende week, onder de toezegging namens De Staat/DJI dat tot aan de uitspraak in kort geding op reguliere wijze bezoekafspraken kunnen worden gemaakt en terugbelverzoeken kunnen worden gedaan. Met deze toezegging kunnen wij dat verzoek niet weigeren.

Ondertussen blijft het oorspronkelijke advies omtrent het gebruik van de Telio-app ongewijzigd, namelijk om dit systeem niet te gebruiken en onder geen beding te (laten) betalen voor het achterlaten van terugbelverzoeken of het maken van bezoekafspraken. Wij adviseren bezoekafspraken en terugbelverzoeken gewoon via de normale telefoonnummers van de betreffende inrichting te realiseren. Als men u daar niet verder wil helpen, adviseren wij om het terugbelverzoek via de zaaksofficier van justitie gestalte te geven. 

U wordt van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.