10 januari 2020 in Algemeen

Guus Lina (1950-2020)

10 januari 2020

Met leedwezen heeft het bestuur van de NVSA kennisgenomen van het overlijden van ons lid Guus Lina, door zijn cliënten in Venlo vaak ‘de meister’ genoemd. Guus is op nieuwjaarsdag na een noodlottige val in zijn woning overleden. Hij was een van de oudste leden van onze vereniging, zowel in leeftijd (69) maar ook omdat hij al sinds 1993 lid van was de NVSA en daarmee een van de eerste leden was. We verliezen in hem een zeer betrokken advocaat, die altijd met hart en ziel zijn cliënten uit zijn strafrechtelijke praktijk en zijn BOPZ-cliënten heeft bijgestaan. Daarnaast was hij een kundig advocaat, die zich met veel plezier en inzet had bekwaamd in de cassatierechtspraak. Hij is de grondlegger van het zogenaamde Afvoerpijparrest (voor de liefhebber: ECLI:NL:HR:2004:AM2533) waarin zijn cassatiemiddel ging over het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs omdat verbalisant Woudstra zonder wettelijke grondslag een afvoerpijp had losgetrokken en daar marihuana had aangetroffen. De Hoge Raad formuleerde in reactie op het middel algemene regels voor het gebruik van art. 359a Sv uiteen en overwoog dat hij daarover in cassatie terecht had geklaagd.

In een overvolle Sint-Martinusbasiliek in Venlo is vandaag afscheid van Guus Lina genomen. Namens het bestuur van de NVSA ben ik daarbij aanwezig geweest. Voor alle aanwezigen was het door de vele mooie woorden zeer duidelijk dat hij een man was met hart voor zijn omgeving, voor zijn werk en voor zijn stad Venlo. Zijn dochter Noortje, ook strafrechtadvocate en lid van onze vereniging, schetste tijdens de uitvaart hoe bevlogen haar vader in zijn werk was en hoe hij ondanks zijn leeftijd van 69 nog steeds werkte: “niet omdat dat moest maar omdat hij het zo leuk vond”.
Zij memoreerde een eerder artikel in het Advocatenblad, waarin Guus werd geïnterviewd omdat hij na zijn pensioen was blijven werken (https://www.advocatenblad.nl/2018/05/02/non-stoppers/).

 

Wij wensen zijn familie, vrienden en zijn collega’s van Lina Advocaten zeer veel sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur,

Jeroen Soeteman
Voorzitter