29 juni 2022 in Algemeen

Congres Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Feestje!

Na vier jaar afwezigheid is het – na een door Corona gestrande poging daartoe midden vorig jaar – moment daar voor de voltooiing van het voornemen. Het is tijd voor een feestje. Naar uiterlijke verschijningsvorm is het dat zeker. Innerlijk twijfelen we nog steeds. De vragen die we daarover vorig jaar opwierpen zijn nog niet verstomd. Is er– buiten het sociale aspect – wel reden voor een strafrechtelijke feeststemming? De vraag stellen is hem volgens ons beantwoorden. De staat van de rechtsstaat is (nog steeds) niet best, de (financiële) stand van de sociale advocatuur nog steeds geen feest, de geheimhouding staat onder druk en de strafrechtspleging piept en kraakt in al zijn voegen. Dagelijks verbazen wij ons.

Het is tijd om onze knopen te tellen, maar ook om vooruit te kijken. Wat gaat er wel goed? Wat kan er beter? Wat moet er beter? Hoe ziet de rol van de strafrechtadvocaat er – idealiter – uit? Welke plaats komt ons toe? Wat betekenen de door diverse gremia geconstateerde tekortkomingen aan de zijde van de overheid voor de strafrechtadvocatuur? We gaan (het) horen van jonkies en oude rotten in het vak; van insiders, maar ook van outsiders en zelfs van ‘oud/t-insiders’. Elke inleiding eindigt met een stelling over het vak, aan de hand waarvan vervolgens door de zaal onder professionele leiding gedebatteerd kan worden. Op dag 2 is het woord aan onze cliënten: wat kan en mag van ons verwacht worden in relatie tot onze gedetineerde cliënten op het moment dat de (onherroepelijke) straf ten uitvoer wordt gelegd? Welke rol zouden we kunnen spelen? Welke rol zouden we moeten spelen? Wat is nodig? En wat is mogelijk?

Programma
Vrijdag 9 december 2022
Dagvoorzitter: Roderik van Grieken (Nederlands Debat Instituut)

09.00   Ontvangst met koffie en thee
09.30   Opening door de burgemeester van Maastricht mw. mr. Annemarie Penn-te Strake, oud-rechter, oud-Hoofdofficier van justitie en oud-lid van het College van Procureurs-Generaal
09.45   Opening door de voorzitter NVSA
10.00   De startende insider: Tobias Wouters, advocaat(-stagiair) bij Takens Admiraal Advocaten
10.45   Koffie en thee
11.15   De goed ingevoerde outsider: Folkert Jensma, journalist bij NRC Handelsblad en jurist
12.00   De goed ingevoerde outsider: Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman, oud-rechter, oud-voorzitter van de NVvR en oud-president van het CBb
12.45   Lunch
13.45   De insiders: Klaartje Freeke en Wikke Monster, advocaten bij Freeke & Monster Advocaten
14.45   Koffie en thee
15.15   De oud/t-insider: Taru Spronken, oud-advocaat, oud-rechter en Advocaat- Generaal bij de Hoge Raad
16.00   De scheidend ‘oude rotten’ in het vak: Hans en Willem Anker, advocaten bij Anker & Anker strafrechtadvocaten.
17.00   Tijd voor een borrel! (en het klaarmaken voor vertrek naar Chateau Neercanne)
18.00  Vertrek bussen naar Restaurant Château Neercanne

De bussen vertrekken aan de overkant van de Maas, aan de voet van de Hoge Brug die direct naast het hotel ligt (fiets- en voetgangersbrug)

Hopelijk hebben we geluk en kan die avond ook de band Rock Wolf spelen (o.a. featuring Jaap Spigt en Geertjan van Oosten), in ‘Ipanema’ in het Bonnefantenmuseum (Avenue Ceramique 250).

Zaterdag 10 december 2022
09.30  Ontvangst met koffie en thee
10.00  De gevangenismonologen – met introductie door Johan Bac, directeur Reclassering Nederland, oud-directeur strafrechtketen Ministerie J&V en oud-Hoofdofficier van justitie
12.00  Afsluiting door de voorzitter NVSA

 

Praktische informatie
Dit congres wordt georganiseerd door METRO, het onderzoeksinstituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. De congrescommissie bestaat uit Petra van Kampen, Jan Leliveld, Thomas Felix, Gertjan Mooren en Geertjan van Oosten.

Datum en locatie
9 en 10 december 2022, Crowne Plaza Hotel, Ruiterij 1, Maastricht.

Opleidingspunten
De NVSA is een door de NOvA erkende onderwijsinstelling. Aan het congres zijn 7 PO- punten toegekend.

Hotels
Hotelovernachtingen dienen tijdig door de deelnemers zelf te worden gereserveerd en komen voor eigen rekening. In de volgende hotels kan tegen een gereduceerd tarief een kamer worden gereserveerd, indien bij de boeking wordt vermeld dat deze in het kader is van het NVSA-congres: Hotel Crowne Plaza en  Hotel Mabi, Townhouse Designhotel, Kaboom Hotel en de Green Elephant (laatste 4 hotels met 10% korting, maar non-refundable). Meer informatie over hotels in Maastricht is beschikbaar op de website bezoekmaastricht.nl. Gelet op het beperkte aanbod van hotelkamers is het wenselijk tijdig te boeken.

Prijs en volgorde van inschrijven
De voor (aspirant)-leden van de NVSA (en de NVJSA) fors gereduceerde prijs voor deelname aan het congres bedraagt € 300,-. Daarin zijn inbegrepen koffie/thee, lunch en diner in en vervoer naar Chateau Neercanne. Het congres is in beginsel alleen voor leden van de NVSA/NVJSA toegankelijk. NVSA-leden hebben – tot 1 september 2022 – voorrang boven NVJSA-leden en niet-leden. NVJSA-leden kunnen zich vanaf 1 september inschrijven en hebben tot 1 oktober 2022 voorrang boven niet-leden. Toewijzing geschiedt op datum van binnenkomst van het registratieformulier.

Let op: het aantal plaatsen is beperkt. De prijs voor niet-(NVSA/NVJSA)-leden (indien daarvoor ruimte is en na goedkeuring van de congrescommissie) bedraagt € 575,-.

Wachtlijst voor inschrijving
Het congres is inmiddels vol. Mocht u op de wachtlijst geplaatst willen worden kunt u een mail sturen naar onderstaande mailadres en zal u een bericht ontvangen indien er een plek vrijgekomen is. De aanmeldingen voor de wachtlijst worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Mail naar: marina.jodogne@maastrichtuniversity.nl 

Organisatie/inlichtingen
Universiteit Maastricht/ METRO
Email: marina.jodogne@maastrichtuniversity.nl
Tel. 043-3883257