28 november 2018 in Actueel, Algemeen

Beknopte reactie RSJ op concept Regeling forensische zorg

In dit advies over het concept van de Regeling forensische zorg benadrukt de RSJ nogmaals het belang van een goede balans tussen het behandel- en het veiligheidsperspectief in de beslissingen rond de forensische patiënt en beveelt aan om in de evaluatie van de Wet forensische zorg (voorzien in 2022) te onderzoeken of in de beslissingen rond de forensische patiënt het behandelperspectief voldoende wordt meegewogen. Na eerdere uitgebreide adviezen over de Wet forensische zorg en het Besluit forensische zorg, beperkt de RSJ zich in dit advies verder tot twee aanbevelingen betreffende de bestuurlijke boete en de verstrekking van pro Justitia rapportages na toestemming door het NIFP:

  • Leg in artikel 18 van de Regeling vast dat bij niet voldoen aan de opnameverplichting door een gecontracteerde zorgaanbieder, geen boete wordt opgelegd indien deze aannemelijk kan maken dat hiervoor goede behandelinhoudelijke redenen bestaan.
  • Vraag de Raad van State om advies over de vraag of met artikel 4 van de Regeling voldaan is aan de (op grond van artikel 89 AVG vereiste) ‘passende waarborgen’ voor het verstrekken van de pro Justitia rapportage zonder toestemming van de patiënt.

Lees hier voor het advies concept Regeling forensische zorg