15 juni 2018 in Actueel, Algemeen

Aanpassingen in de WPI-opleiding Specialisatie Strafrecht

Het Willem Pompe Instituut heeft de aanvang van zijn Opleiding Specialisatie Strafrecht met ingang van 2017 verplaatst naar september, zodat ook deze vanouds bekende Specialisatie Opleiding over twee kalenderjaren verspreid is. De Specialisatie Opleiding behandelt het brede spectrum van het formele en materiële strafrecht alsmede de internationale (Europese) en EVRM aspecten. Zo veel mogelijk zal bij de bespreking de invalshoek vanuit de praktijk van de strafrechtadvocaat worden gekozen.

Met ingang van september 2018 wordt de Opleiding ingekort tot 17 bijeenkomsten, waardoor de prijs aanzienlijk kon worden aangepast. Termijnbetalingen zijn ook bij deze opleiding mogelijk. De vaardigheidsbijeenkomst behoort niet tot de genoemde 17 bijeenkomsten, maar zal apart – dus los van de Opleiding – worden aangeboden. Bij een aantal bijeenkomsten uit de Opleiding worden vooraf huiswerkopdrachten ingeleverd die door de docenten met voldoende/onvoldoende worden beoordeeld. Indien de deelnemer 14 van de bijeenkomsten (van elk drie uren, derhalve 42 uren)  heeft bijgewoond en voor de huiswerkopdrachten voor die bijeenkomsten een voldoende heeft gehaald, ontvangt hij een certificaat. 

De Specialisatie Opleiding Strafrecht staat open voor advocaten die minimaal vier jaar ervaring hebben als strafrechtadvocaat en de ‘Leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht’ van de Vrije Universiteit of de ‘Profileringscursus’ van het Willem Pompe Instituut met goed gevolg hebben afgesloten. Het maximumaantal deelnemers bedraagt 22.

Zie voor meer informatie en inschrijving: 

http://stichtingstrafrechtpraktijk.nl/opleidigen/opleiding-specialisatie; en

https://www.uu.nl/organisatie/departement-rechtsgeleerdheid/over-het-departement/onderdelen/willem-pompe-instituut-voor-strafrechtswetenschappen/onderwijs/opleiding-specialisatie-strafrecht.