4 september 2018 in Actueel, Algemeen

Protest tegen gebruik telio app

Vorige week ontving de NVSA het bericht dat met ingang van 1 september 2018 in de penitentiaire inrichtingen Zaanstad en Dordrecht niet meer op de gebruikelijke wijze een afspraak gemaakt kan worden of een terugbelverzoek kan worden achtergelaten, maar dat daartoe de zogenaamde MyTelio app moet worden gebruikt.

Om een afspraak te kunnen maken of een terugbelverzoek achter te laten moet (blijkens de flyer die op de site van DJI te vinden is) door de advocaat en door de gedetineerde betaald worden. Behalve die betaling kleven er nog meer belangrijke haken en ogen aan het gebruik van de app. Zo is de geheimhouding niet gegarandeerd en is bijvoorbeeld niet duidelijk wat er met de voicemailberichten gebeurt en waar die worden opgeslagen. Ook bestaan er vragen over de praktische werkbaarheid in verband met taalproblemen e.d.

Getracht is, onder meer via de NOvA, in gesprek te geraken met de DJI over deze volstrekt onwenselijke situatie, die het vrije verkeer tussen gedetineerden en hun advocaat belemmert. Tot op heden echter zonder bevredigend resultaat. De DJI lijkt vooralsnog niet van zins om aan de bezwaren tegemoet te komen.

Gelet daarop roept de NVSA, samen met de NVJSA, haar leden op dit systeem niet te gebruiken en onder geen beding te (laten) betalen voor het achterlaten van terugbelverzoeken of het maken van bezoekafspraken. Wij adviseren om te proberen om bezoekafspraken en terugbelverzoeken gewoon via de normale telefoonnummers van de betreffende inrichting te realiseren. Als men u daar niet verder wil helpen, adviseren wij om het terugbelverzoek via de zaaksofficier van justitie gestalte te geven. 

Ondertussen houden wij, samen de de NOvA en de NVJSA, contact met de DJI. Indien niet op zeer korte termijn een oplossing bereikt wordt, overwegen wij nadere stappen om het vrije verkeer tussen gedetineerde cliënten en hun raadslieden te waarborgen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte.