6 september 2018 in Actueel, Algemeen

Datum kort geding Telio is bekend! (dinsdag 11 september a.s. om 10.00 uur in Den Haag)

Naar aanleiding van de ontwikkelingen op 4 september jl. met betrekking tot het verplichte gebruik van de Telio app is op 5 september jl. een kort geding-dagvaarding aan de Staat uitgegaan met het verzoek aan de President van de Rechtbank Den Haag om de zaak diezelfde dag nog te behandelen.

Vervolgens heeft de landsadvocaat verzocht om de behandeling uit te stellen tot volgende week, onder de toezegging namens De Staat/DJI dat tot aan de uitspraak in kort geding op reguliere wijze bezoekafspraken kunnen worden gemaakt en terugbelverzoeken kunnen worden gedaan. Met deze toezegging wilden wij dat verzoek niet weigeren.

Ondertussen blijft het oorspronkelijke advies omtrent het gebruik van de Telio-app ongewijzigd, namelijk om dit systeem niet te gebruiken en onder geen beding te (laten) betalen voor het achterlaten van terugbelverzoeken of het maken van bezoekafspraken. Wij adviseren bezoekafspraken en terugbelverzoeken gewoon via de normale telefoonnummers van de betreffende inrichting te realiseren. Als men u daar niet verder wil helpen, adviseren wij om het terugbelverzoek via de zaaksofficier van justitie gestalte te geven.

U wordt van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Wij nodigen de leden uitdrukkelijk uit ter zitting aanwezig te zijn.