Cursus

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Terug naar het overzicht

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is – in internationaal perspectief bezien – een uniek instrument.

De VOG kan worden gezien als een van de ‘collateral consequences’ van straf, welke binnen het bestuursrecht is vormgegeven.

Het VOG-beleid wordt in deze cursus afgezet tegen dat van ons omringende landen en de VS. Daarnaast worden het bestuursrechtelijke beoordelingskader (wanneer krijg je een VOG?), belangrijke jurisprudentie en de actuele ontwikkelingen op VOG-gebied, zoals het weigeren op basis van politiegegevens, besproken.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat dergelijke bijkomende gevolgen van straf stelselmatig aandacht krijgen bij het nemen van strafrechtelijke beslissingen. Ook al is het opleggen hiervan voorbehouden aan het bestuursorgaan, toch kunnen deze gevolgen worden meegewogen met het oog op beginselen als proportionaliteit (‘straf’ op straf), rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en legitimiteit. Strafrechtelijke uitspraken hieromtrent (zogenaamde ‘VOG-verweren’) worden in deze cursus behandeld.

Tot slot worden de effecten hiervan in de praktijk in kaart gebracht, met name de impact van de VOG op het re-integratieproces van ex-veroordeelden.

Leerdoelen:

• identificeren van de relevante wegingsfactoren in VOG-beslissingen

• voorspellen wanneer een VOG wel/niet wordt afgegeven

• toepassen wat nodig is om VOG-procedures tot een succesvol einde te brengen

• formuleren van eventuele ‘VOG-verweren’ in strafzaken

• integreren van recente onderzoeksbevindingen naar het effect van de VOG

• reflecteren op het Nederlandse beleid door dit in internationaal perspectief te plaatsen

Docent: Elina van ‘t Zand doet onderzoek naar de zogeheten ‘collateral consequences of convictions’, die zich afspelen op het snijvlak van het straf- en bestuursrecht. Zo deed zij promotieonderzoek naar de vraag welke impact het hebben van een strafblad heeft op de re-integratie van jongvolwassenen in de arbeidsmarkt. Daarnaast werkte zij zeven jaar als juridisch medewerker bij Van Oosten advocaten, alwaar zij vele Verklaring Omtrent het Gedrag-procedures voerde.

Datum: De bijeenkomst zal plaatsvinden op 7 november 2018.

Tijd: 17.00 – 21.00 uur (met tussen 18.30 en 19.30 uur pauze met buffet)

Locatie: Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren).

Punten: 3 PO punten.