Cursus

TBS

Terug naar het overzicht

Voor de strafadvocaat is kennis van TBS essentieel. Oplegging van de maatregel heeft grote consequenties voor uw cliënt. In potentie kan TBS levenslang duren. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat is nu echt de gemiddelde behandelduur? Wanneer moet u uw cliënt adviseren mee te werken aan gedragskundig onderzoek en wanneer niet? Welke deskundigen kunnen worden benoemd? Hoe richt je een verweer in tegen dreigende TBS-oplegging? Is bij dreigende TBS-oplegging een verweer strekkende tot gemaximeerde TBS verstandig of juist niet? Is doorwerking van stoornis in delict noodzakelijk om TBS op te kunnen leggen? Hoe verleen je bijstand als TBS is opgelegd? 

In deze nieuwe cursus behandelen Job Knoester, Jan Boksem en Dennis Wolters alle belangrijke ontwikkelingen rondom TBS. Deze strafpleiters zien TBS als een specifiek specialisme binnen het strafrecht dat zij zich eigen hebben gemaakt.

Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

Docenten
Dennis Wolters staat als strafrechtadvocaat al meer dan 20 jaar tbs-gestelden bij. Hij maakt sinds 3,5 jaar deel uit van het bestuur van de Vereniging van TBS-advocaten.
Jan Boksem is advocaat bij Anker & Anker Strafrechtadvocaten in Leeuwarden en (bestuurs-)lid van de Vereniging van TBS-advocaten. Hij heeft een ruime ervaring in TBS-zaken.
Job Knoester is strafrechtadvocaat sinds 1996. Hij is voorzitter van de Vereniging van TBS Advocaten en lid van het college dat het Nederlands Register Gerechterlijk Deskundigen (NRGD) bestuurt.

Aanmelden 
De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld dus adviseren we om je zo spoedig mogelijk op te geven voor deze cursus. Voor de prijs hoef je het uiteraard ook dit keer niet te laten (€ 149,= incl. diner). Halverwege de cursus wordt er een diner aangeboden in het aangrenzende restaurant. 
Alleen leden van de NVSA, NVJSA en de Vereniging van TBS-Advocaten kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen. Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA). Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak. 

Uw gegevens worden verwerkt zoals omschreven in ons privacy statement welke wij u graag op verzoek toezenden.