Cursus

TBS – geannuleerd –

Terug naar het overzicht

In navolging van het advies van het RIVM hebben wij tot onze spijt moeten besluiten de cursus ‘TBS’ van 19 maart te annuleren.
U hoort van ons zodra er een nieuwe datum bekend is.

TBS
Voor de strafadvocaat is kennis van TBS essentieel. Oplegging van de maatregel heeft grote consequenties voor uw cliënt. In potentie kan TBS levenslang duren. Wat zijn de voor- en nadelen? Wat is nu echt de gemiddelde behandelduur? Wanneer moet u uw cliënt adviseren mee te werken aan gedragskundig onderzoek en wanneer niet? Welke deskundigen kunnen worden benoemd? Hoe richt je een verweer in tegen dreigende TBS-oplegging? Is bij dreigende TBS-oplegging een verweer strekkende tot gemaximeerde TBS verstandig of juist niet? Is doorwerking van stoornis in delict noodzakelijk om TBS op te kunnen leggen? Hoe verleen je bijstand als TBS is opgelegd? 

In deze cursus behandelen Jan Jesse Lieftink en Job Knoester alle belangrijke ontwikkelingen rondom TBS. Beide strafpleiters zien TBS als een specifiek specialisme binnen het strafrecht dat zij zich eigen hebben gemaakt.

Datum: De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 19 maart 2020.
Tijd: 17:00 – 21:00 uur 
Locatie:  Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein; makkelijk parkeren).
Punten: Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.


Programma
17.00 – 18.30 Job Knoester
18.30 – 19.30 Pauze met dinerbuffet
19.30– 21.00 Jan Jesse Lieftink

Docenten
Strafpleiter Job Knoester is voorzitter van de Vereniging van TBS-advocaten en lid van het college van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD).

Jan Jesse Lieftink is behalve strafrechtadvocaat bestuurslid van de vereniging van TBS-advocaten en lid van de kerngroep van het Forum TBS.

Deze bijzondere cursus van ons opleidingsinstituut zal plaatsvinden op donderdag 19 maart 2020 in Hotel van der Valk in Breukelen. Wij verwachten een erg grote opkomst, dus adviseren wij u om u zo spoedig mogelijk op te geven.  
Voor de prijs hoeft u het uiteraard nooit te laten (€ 150,= incl. diner en borrel).  
Halverwege de cursus wordt een lopend diner geserveerd en na afloop een borrel.

Alleen leden van de NVSA en NVJSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus. 

 

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijsmoeten kunnen behalen.
Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA).
Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak.