Cursus

Rechtsmiddelen in theorie en praktijk, 01-02-2018 hotel Van der Valk Breukelen

Terug naar het overzicht

Deze cursus richt zich in deel 1 op de gewone rechtsmiddelen hoger beroep en cassatie en in deel 2 op het beklag tegen beslag en de herzieningsprocedure. Voor alle onderwerpen geldt dat vanuit de meest recente wetgeving en jurisprudentie steeds de praktijk nadrukkelijk wordt meegenomen en er alle ruimte is voor vragen en discussie.

 Docenten: Mr.Dr. J. Nan

Joost studeerde strafrecht in Leiden (2003) en is daarna als advocaat begonnen in een algemene praktijk. Hij heeft zich vervolgens toegelegd op strafzaken, meer in het bijzonder cassatiezaken. In 2011 is hij in Tilburg gepromoveerd op het lex certa beginsel. Joost is al jarenlang betrokken bij de Beroepsopleiding Advocatuur, onder meer als docent en oud-lid van de examencommissie. Daarnaast geeft hij voor verschillende organisaties cursussen in het kader van de permanente beroepsopleiding voor advocaten, bijvoorbeeld over vormfouten, bewijsrecht, de Wet wapens en munitie, hoger beroep en cassatie. Ook is hij lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS). In 2013 maakte hij grotendeels de overstap naar de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij inmiddels universitair hoofddocent is. Bij kantoor houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met strafcassaties.

en Mr.Dr. E.J. Hofstee 

  1979 – 1985             wetenschappelijk medewerker strafprocesrecht en penitentiair recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

  1985 – 1993             universitair (hoofd)docent vakgroep strafwetenschappen van de vrije Universiteit Amsterdam

  1993 – 1998             rechter rechtbank Haarlem

  1998 – 2008             vice-president en coördinerend rechter-commissaris rechtbank Haarlem

  2008 – 1-10-2009    coördinerend vice president rechtbank Haarlem

  per 1-10-2009 advocaat-generaal Hoge Raad                              

 

Deze curus van ons opleidingsinstituut zal plaatsvinden op donderdag 1 februari 2018 in motel Breukelen.

Wij verwachten een erg grote opkomst, dus adviseren wij u om u zo spoedig mogelijk op te geven. 

Voor de prijs hoeft u het uiteraard nooit te laten (€225,= inclusief diner en borrel).

 

Wij kijken uit naar uw komst.

Programma 1 februari 17.00 – 21.00 uur

Deel 1 : 17.00 – 18.30 uur

Diner   : 18.30 – 19.30 uur

Deel 2 : 19.30 – 21.00 uur

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en van de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten

op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen.

Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA). Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak. Halverwege de cursus wordt een lopend diner geserveerd en na  afloop een borrel.

Van der Valk Breukelen is goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren.

aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.