Cursus

Recente ontwikkelingen op het gebied van tucht, toezicht en Wwft, een update.

Terug naar het overzicht

Het toezicht op de advocatuur gaat veranderen. Er komt, zoals het er nu voor staat, een landelijk orgaan dat het toezicht zal gaan uitvoeren. Er is voorts speciale aandacht van de dekens voor de financiële huishouding van strafrechtkantoren, ook in de zin van de Wwft. Dat blijkt uit diverse tuchtrechtelijke beslissingen, maar ook uit het onderzoek dat is uitgevoerd naar contante betalingen door cliënten van strafrechtkantoren. Tijdens deze cursus wordt u in drie uur weer helemaal bijgepraat over de voor uw kantoor meest interessante ontwikkelingen op het gebied van het tuchtrecht en de Wwft en zullen wij met u spreken over financiële integriteit, ook een onderwerp dat bij de dekens hoog op de agenda staat, aan de hand van enkele dilemma’s. 


Docenten 
Suzanne Hendrickx is advocaat en werkte tussen 2007 en 2019 als advocaat/stafjurist bij de Haagse Orde van Advocaten, belast met toezichtzaken. Suzanne vormde van 2013 tot en met 2019 samen met een collega het Kenniscentrum WWFT, vraagbaak voor de Nederlandse advocatuur op het gebied van Wwftvraagstukken. Inmiddels is zij als zelfstandig advocaat gevestigd in Den Haag en werkt zij als interim compliance officer sinds februari 2020 bij een groot kantoor. Suzanne is voorts docent op het gebied van compliance, Wwft, tucht- en gedragsrecht. Zij verzorgt zowel in-house opleidingen als lesmiddagen voor de Stichting Permanente Opleiding van verschillende advocatenordes, SDU, Iuris Legal en OSR. Zij werkt met Bas Martens samen in het initiatief Advius, compliance en advies voor advocatenkantoren www.advius.nu. Daarin adviseren zij advocatenkantoren op het gebied van compliance en helpen zij kantoren met het voorbereiden van een kantoorbezoek van de deken.

Bas Martens is strafrechtadvocaat en oud-deken van de Haagse Orde van Advocaten Hij is docent op het gebied van de anti-witwasregelgeving en het gedragsrecht voor advocaten. Bas adviseert en begeleidt advocaten op het gebied van hun kantoororganisatie en bij tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke problemen. Hij geeft leiding aan de secties Strafrecht en Militair recht van Delissen Martens Advocaten Belastingadviseurs Mediation in Den Haag (www.delissenmartens.nl). In juni 2022 is Bas benoemd tot President van de Federation des Barreaux d’Europe, in welke hoedanigheid hij voor de belangen van advocaten in Europa opkomt.


Aanmelden 
De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld dus adviseren we je om je zo spoedig mogelijk op te geven voor deze cursus. Voor de prijs hoef je het uiteraard ook dit keer niet te laten (€ 149,= incl. diner). 
Na afloop van de cursus wordt er een 3 gangen diner aangeboden in het aangrenzende restaurant. Na aanmelding ontvang je het menu waarna je je keuze kunt doorgeven tot 3 dagen voor aanvang van de cursus.
Alleen leden van de NVSA en NVJSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus.

Let op: de aanvangstijd is deze keer afwijkend en het diner is na afloop i.p.v. tussendoor.
 
Wij kijken uit naar je komst!
 

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijs moeten kunnen behalen. Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA). Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak. 

Uw gegevens worden verwerkt zoals omschreven in ons privacy statement welke wij u graag op verzoek toezenden.