Cursus

Openbaarheid van bestuur, raakvlakken met het strafrecht. Breukelen, 24 october 2017