Cursus

Kijken en toch niet zien: waarnemen voor gevorderden aan de hand van de perfecte misdaad

Terug naar het overzicht

Kijken en toch niet zien, of iets zien en daar een verkeerde conclusie uit trekken. Hoe kan dat worden voorkomen? Twee sprekers die hun strategie uit de doeken doen, een forensisch arts en een fotodetective. Beiden bewegen zich op het grillige vlak tussen beschrijving en aanname. Leer van hen hoe te voorkomen dat foute aannames in het strafproces voor uw cliënt gevolgen hebben.

Eerst de forensisch arts: Joris Stomp
Na elk overlijden in Nederland moet de behandelend arts van een overleden patiënt een verklaring ex art 7 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging (WLB) invullen. Voorafgaand moet een uitwendige lijkschouw uitgevoerd worden. Is de behandelaar daarna niet overtuigd van een natuurlijk overlijden, dan moet onverwijld de forensisch arts geïnformeerd worden. Wat gebeurt daarna precies? Bestaan er perfecte moorden? Waar bestaat een postmortaal onderzoek eigenlijk uit en hoe zeker is het eigenlijk dat er geen onnatuurlijke overlijdens “gemist” worden? Het subtiele proces van zorgvuldig waarnemen, beschrijven en duiden van verschijnselen, feiten en omstandigheden besproken aan de hand van mogelijk perfecte moord scenario’s.

Dan de fotodetective: Hans Aarsman
Wat zien we als we een foto voor ons hebben?  Niet veel, meestal blijven we bij de eerste indruk hangen. Pak nu eens een loep erbij en zoom in op de details. Het voordeel van inzoomen is niet zozeer dat details groter in beeld komen. Het is meer dat je ingezoomd de oppervlakkige interpretatie van de eerste indruk kwijt bent. Is er iets dat de eerste indruk tegenspreekt? Iets dat een nieuw licht op de zaak werpt? Iets dat de verwachting tegenspreekt?

Datum: Donderdag 17 oktober 2019
Tijd: 17:00 – 21:00 uur
Locatie: Van der Valk Breukelen (goed bereikbaar per auto en trein, makkelijk parkeren).

Docenten
Joris Stomp (Amsterdam, 13 november 1955) ging na een carrière bij de toenmalige Rijkspolitie medicijnen studeren en is sinds 1994 verbonden aan de GGD Amsterdam als Forensisch Arts. Hij werkt op het grensvlak van politie, justitie en geneeskunde. Hij schouwde in zijn carrière honderden natuurlijke niet natuurlijke overlijdensgevallen. Hij verzorgde reeds meerdere malen inleidingen voor rechter, officieren en politiemensen in binnen- en buitenland.

Hans Aarsman (Amsterdam, 27 december 1951),is een Nederlandse fotograaf en auteur.Hij is onder andere bekend van zijn wekelijkse rubriek in de Volkskrant waarin hij persfoto’s onder de loep neemt als een detective. Aarsman vindt het verhaal dat een foto heeft te vertellen belangrijker dan zijn esthetische kwaliteiten. Bij zijn onderzoek dient de werkwijze van Sherlock Holmes als voorbeeld. Jaarlijks doet hij in het theater verslag van zijn ontdekkingen.
In 2011 was hij een terugkerende gast in De Wereld Draait Door, waar hij op een originele manier persfoto’s analyseerde.

Punten
Aan de cursus zijn 3 PO punten toegekend.

Deze bijzondere cursus van ons opleidingsinstituut vindt plaats op 17 oktober 2019 in Hotel van der Valk in Breukelen. Wij verwachten een erg grote opkomst, dus adviseren wij u om u zo spoedig mogelijk op te geven.
Voor de prijs hoeft u het uiteraard nooit te laten (€ 225,= incl. diner en borrel).
Halverwege de cursus wordt een lopend diner geserveerd en na afloop een borrel.

Alleen leden van de NVSA en NVJSA kunnen zich inschrijven voor deze cursus.

 

Het bestuur van de NVSA is van mening dat de leden van de NVSA en de NVJSA het gros van de verplichte jaarlijkse opleidingspunten op een kwalitatief hoog en praktisch toepasbaar niveau tegen kostprijsmoeten kunnen behalen.
Om die reden is het NVSA Opleidingsinstituut opgericht (de afdeling opleiding van de NVSA).
Het Bestuur van de NSVA lijkt het daarnaast een goed idee om het onderwijs in een vorm te gieten waarmee de cohesie binnen de vereniging en de informele kennisoverdracht gestimuleerd worden. Daarom is besloten om per ingang van 2013 toonaangevende docenten uit te nodigen een cursus te geven over actualiteiten in wetgeving en rechtspraak.